เรียนพิเศษที่บ้าน

ข้อดีของการเรียนพิเศษกับนิสิตติวเตอร์

การเรียนพิเศษกับผู้สอนที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันจะสร้างความเป็นกันเองให้กับน้องๆได้ง่ายกว่า และจุดที่สำคัญๆของบทเรียนจะสามารถอธิบายได้กระชับตามวิธีการสอบแบบวัยรุ่นที่ชอบเรียนรู้ง่ายๆ ไวๆ ไม่ต้องท่องเยอะ บวกกับการที่ครูสอนพิเศษยังเป็นนิสิตอยู่ทำให้เนื้อหาต่างๆที่เคยสอบผ่านมายังอยู่ในหัว หรือยังใช้เรียนอยู่ในปัจจุบันทำให้ความแม่นยำในการสอนพิเศษถือว่าการันตีได้เลยครับ วิชาที่เปิดสอบระดับ ม.ปลาย (ม.4 ม.5 ม.6) กวดวิชาฟิสิกส์ กวดวิชาเคมี กวดวิชาชีวะ กวดวิชาเลข กวดวิชาภาษาอังกฤษ