5เทคนิคการเรียน Speaking & Conversation

5เทคนิคการเรียน Speaking & Conversation

5เทคนิคการเรียน Speaking & Conversation                 ทักษะหนึ่ง ที่จำเป็นอย่างมากในการเรียนภาษาอังกฤษ   คือเรื่องของการฝึก Speaking และ Conversation หรือการฝึกพูดสนทนานั้นเอง เพราะการสนทนาจะเป็นการฝึกทักษะหลายๆ อย่างเช่น การฟัง การพูด การเรียบเรียงประโยค และการแปลคำศัพท์นั่นเอง ซึ่งการฝึกทักษะ Speaking & Conversation นี้ จะมีเทคนิคง่ายๆ ในการฝึกดังวิธีต่อไปนี้ครับ เปลี่ยนทัศคติ ในการพูด คืออย่ากลัวที่จะพูดผิด เพราะปัญหาการกลัวการพูดผิดนั้นเป็นปัญหาที่พบได้มากของคนไทย ที่มักจะกลัวการพูดผิดอย่างมากจนกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการเรียนรู้วิชาอังกฤษ ในส่วนของ Speaking และ Conversation ดังนั้นอย่ากลัวการพูดผิด ให้ลองกล้าๆ พูดไปเลย (กับฝรั่ง หรือกับเพื่อน กัลติวเตอร์) หากผิดคู่สนทนาจะช่วยปรับแก้ให้กับน้องๆ เอง หากเครื่องมือ ที่ช่วยในการออกเสียงให้ถูกต้องเพราะสำเนียงการออกเสียง ของภาษาอังกฤษ นั้นจะมีน้ำเสียงสูงต่ำ ที่แตกต่างไปจากภาษาไทย ดังนั้นการหาพวกเครื่องมือประเภททอล์กกิ้ง ดิก มาช่วยในการฝึกอ่านออกเสียงคำ และประโยคต่างๆ ให้ถูกต้องตามสำเนียงของภาษา หรืออาจจะใช้วิธีการหาเพื่อน หรือติวเตอร์ช่าวต่างชาติมาลองสนทนาดูกันก็ได้ จะช่วยฝึกทักษะการสนทนาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว …

5เทคนิคการเรียน Speaking & Conversation Read More »