สอนพิเศษตัวต่อตัว

รับสอนติวเข้ม CU-AAT CU-TEP SMART1 GED/IGCSE

เปิดหลักสูตรติวเข้มเพื่อสอบตรงจุฬาฯ CU-AAT CU-TEP โดยพี่ๆจากจุฬาฯ เปิดหลักสูตรติวเข้มเพื่อสอบตรงธรรมศาสตร์ SMART1 โดยพี่ๆจากธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรสอบเทียบวุฒิมัธยมปลายของอเมริกาและอังกฤษ GED/IGCSE และในวิชาปกติทั่วไปทางสถาบันก็รับสอน เช่น สอนพิเศษฟิสิกส์ตัวต่อตัว  เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว และในวิชาอื่นๆ รูปแบบการสอนที่ผู้เรียนสามารเลือกได้เอง สามารถเลือกเวลา เลือกสถานที่ และเลือกผู้สอน