สะพานข้ามคลองบางเขน (สุดเขตกรุงเทพมหานคร)

5เทคนิคการทบทวนเนื้อหาวิชาเรียนที่มีประสิทธิภาพ

5เทคนิคการทบทวนเนื้อหาวิชาเรียนที่มีประสิทธิภาพ

5เทคนิคการทบทวนเนื้อหาวิชาเรียนที่มีประสิทธิภาพ สำหรับการเรียนและการเตรียมตัวสอบให้มีประสิทธิภาพนั้น สิ่งหนึ่งที่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ ก็คื่อหลักของการทบทวนเนื้อหาให้เข้าใจอยู่เสมอ ดังนั้น บทความนี้เราจะเอาวิธีการทบทวนเนื้อหาที่ได้ผลมาฝากกับครับ ซึ่งหากน้องๆ สามารถที่จะปรับไปใช้ได้แล้ว เชื่อว่าการอ่านหนังสือนั้นจะได้รับประโยชน์เต็มที่กว่าที่เป็นอยู่ครับ สำหรับหลักในการทบทวนนั้น แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ ระดับแรก จะเป็นการทบทวนหลังการเรียน หรือการอ่านเสร็จใหม่ๆ ไป 15 นาที โดยการทบทวนในขั้นนี้ มีหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการปิดหนังสือ แล้วสรุปเนื้อหาจากที่เราเข้าใจ อาจจะเป็นการจดใส่สมุดโน้ต หรือการท่องออกมาปากเปล่าก็ได้ และอีกวิธีหนึ่งที่ใช้งานได้ดีก็คือ การอธิปรายเนื้อหาที่เพิ่งเรียนไปกับเพื่อนๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระตุ้นให้สมองจดจำเนื้อหาวิชาได้ดีแล้ว ยังเป็นการช่วยกันอธิบายและแก้ไขเนื้อหาส่วนที่มีความผิดพลาดครับ ระดับที่ 2 เป็นระดับที่น้องๆ สามารถทบทวนได้อีกครั้ง เมื่อกลับไปถึงบ้าน (แนะนำให้รีบทบทวนเนื้อหาทั้งหมด ที่เรียนมา หรืออ่านมาในวันนั้น ถายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เรียนจบ เพราะหากทิ้งระยะไว้จะไม่สามารถทบทวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ) โดยการทบทวนให้ทบทวนประมาณ 10 นาทีก่อนนอน จะช่วยให้จำเนื้อหาได้ดี สำหรับวิธีการทบทวน อาจจะเอาเนื้อหาที่สรุปไว้แล้วมาอ่านทวนซ้ำอีกครั้ง หรือจะลองท่องปากเปล่าเพื่อทดสอบดูว่าเราจำได้มากน้อยแค่ไหน เป็นต้น ระดับที่ 3 เป็นระดับที่มีความ Advance ขึ้นมาหน่อย …

5เทคนิคการทบทวนเนื้อหาวิชาเรียนที่มีประสิทธิภาพ Read More »

5วิธี จัดตารางอ่านหนังสือ ในช่วงเตรียมสอบ

5วิธี จัดตารางอ่านหนังสือ ในช่วงเตรียมสอบ

5วิธี จัดตารางอ่านหนังสือ ในช่วงเตรียมสอบ สำหรับการเตรียมตัวสอบนั้น สิ่งที่น้องๆ ต้องทันเป็นอันดับแรกในการเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับการสอบ นั่นก็คือการจัดตารางอ่านหนังสือให้เหมาะสมสำหรับการทบทวนความรู้ โดยบทความนี้จะมาแนะนำ อีกหนึ่งเทคนิคง่ายๆ ในการจัดตารางอ่านหนังสือ เพื่อจัดระเบียบการทบทวนให้เรานั้นเข้าใจเนื้อหาของรายวิชาได้ง่าย และสามารถนำไปใช้งานได้ดีในระหว่างการสอบ สำหรับเทคนิคนั้น มีดังนี้ จัดเวลาให้เหมาะสม เวลาที่เหมาะสมที่พูดไปนี้ หมายถึง เวลาที่น้องๆ นั้นสะดวกในการอ่านหนังสือ หรือเวลาที่น้องๆ อ่านหนังสือได้ดี เช่น น้องๆ บางคนอาจจะชอบอ่านหนังสือช่วงเช้าๆ แต่บางคนอาจจะชอบอ่านในช่วงบ่ายๆ เป็นต้น นอกจากนั้นส่วนของระยะเวลาในการอ่านหนังสือ ก็ควรจัดให้เหมาะสม ไม่ยาวนานเกินไปเพราะนอกจากจะทำให้เบื่อแล้ว ยังช่วยให้จำได้ไม่มาก เนื่องจากสมองเกิดความเครียด อ่านตามลำดับ เนื้อหาของรายวิชาต่างๆ โดยการเรียงหนังสือ ที่เราชื่นชอบหรือมีความถนัดก่อน จากนั้นให้ทำความเข้าใจกับเนื้อหาให้หมดอย่างถ่องแท้ แล้วจึงเปลี่ยนมาอ่านวิชาที่ไม่ถนัด นอกจากนั้นสำหรับเนื้อหาในหนังสือเล่มหนึ่งๆ ควรแบ่งลำดับความสำคัญของเนื้อหา โดยเน้นส่วนที่จำเป็นมากที่สุดก่อน อย่างไรก็ตาม สำหรับน้องๆ ที่ไม่สามารถทำความเข้าใจกับเนื้อหาได้ อาจจะต้องเรียกใช้บริการจากติวเตอร์ แบบตัวต่อตัว จะทำให้เข้าใจเนื้อหาได้มากที่สุดครับ เมื่อจัดตารางการอ่านหนังสือได้แล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการลงมืออ่านหนังสือ ที่มีการจัดเตรียมไว้ตามตาราง โดยขั้นตอนนี้น้องๆ ควรลงมืออ่านอย่างจริงจังโดยการใช้เทคนิคเพิ่มความจำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดแบ่งเนื้อหาก่อนการอ่านเพื่อให้จำได้ดีขึ้น การท่องจำ เป็นต้น …

5วิธี จัดตารางอ่านหนังสือ ในช่วงเตรียมสอบ Read More »

5วิธี การกระตุ้นให้เด็กเล็ก หันมาสนใจภาษาอังกฤษ

5วิธี การกระตุ้นให้เด็กเล็ก หันมาสนใจภาษาอังกฤษ

5วิธี การกระตุ้นให้เด็กเล็ก หันมาสนใจภาษาอังกฤษ สำหรับการเรียนการสอบ รายวิชาภาษาอังกฤษนั้นมักจะเป็นเรื่องยากพอสมควร สำหรับน้องๆ ที่มีวัยไม่สูงมากนัก เช่น อนุบาล ประถมต้น  เป็นต้น ซึ่งเมื่อน้องๆ ไม่ค่อยจะสนใจนั้นผลการเรียนก็ไม่ดี ดังนั้นสำหรับวันนี้เราจะมาแนะเทคนิคง่ายๆ สำหรับการจูงใจให้น้องๆ นั้นหันมาสนใจกับการเรียนภาษาอังกฤษให้มากขึ้นครับ เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านนิทาน หรือการ์ตูนสนุกๆ แทนการอ่านหนังสือเรียน เพราะหนังสือนิทาน หรือการ์ตูนนั้นจะเป็นตัวทำให้น้องๆ ไม่เกิดความรู้สึกเบื่อนั่นเอง โดยหนังสือนิทานที่แนะนำ คือหนังสือประเภทที่มีภาพประกอบง่ายๆ และใช้คำง่ายๆ ซึ่งเมื่อน้องๆ เรียนจากหนังสือเหล่านี้ สมองของน้องๆ จะกระตุ้นให้เกิดความสนใจและสามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็วมากกว่าการใช้หนังสือเรียนโดยตรงครับ และก็จะทำให้เกิดความคุ้นเคยขึ้นมาโดยธรรมชาติ เรียนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ เป็นอีกนหึ่งวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ ที่จะช่วยให้เกิดความคุ้นเคยและกระตุ้น การเรียนภาษาอังกฤษ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยภาพยนตร์ ที่แนะนำให้ดูเพื่อฝึกภาษา ควรเป็นภาพยนตร์การ์ตูน Animation ที่มีลักษณะการดำเนินเรื่องที่ถูกใจเด็กๆ นอกจากนั้นภาษาในภาพยนตร์การ์ตูนเหล่านี้ ยังมีความง่ายสำหรับการเรียนรู้อีกด้วยครับ เรียนภาษาอังกฤษ จากการเล่นเกม เป็นอีกหนึ่งการเรียนภาษา ที่เด็กๆ ชอบ เพราะการเล่นเกมนั้นกระตุ้นความสนใจของเด็กได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ ทำให้เด็กๆ น้องๆ นั้นเกิดความกระตือรือร้น ในการฝึกภาษาไปด้วย เกมที่แนะนำให้เล่น …

5วิธี การกระตุ้นให้เด็กเล็ก หันมาสนใจภาษาอังกฤษ Read More »