สอนเคมีที่บ้าน

เรียนพิเศษประถม

1.ผู้ปกครอง หรือนักเรียนแจ้ง วิชา วัน-เวลา สถานทีตามสะดวก 2.ทางเราจะเช็ค และจัดหาติวเตอร์ที่เหมาะ และแจ้งประวัติให้ทราบ 3.เป็นลักษณะการเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว และกลุ่มย่อยเป็นหลัก 4.เรียนขั้นต่ำ 2ชั่วโมง/ครั้ง 5.ชำระค่าเรียนกับติวเตอร์เป็นครั้งๆ เรียนพิเศษประถม ในชั้นประถมเป็นระดับที่เนื้อหาในแต่ละวิชาเริ่มลงลึก ดังนั้น การเรียนเสริมเนื้อหาในระดับนี้ทางซีดติวเตอร์ได้เปิดคอร์สเรียนพิเศษ ดังนี้ เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ เรียนพิเศษเลข เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนพิเศษสังคม เรียนพิเศษวิทย์ เรียนพิเศษภาษาจีน โดยทั้งหมดนี้โดยทีมพี่ๆติวเตอร์จากจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ คณะวิศวฯ วิทยาศาสตร์ อักษร บัญชี

ครูสอนพิเศษเคมีตัวต่อตัวที่บ้าน

เปิดรับสอนวิชาเคมี รูปแบบการติววิชาเคมีจะเน้นผู้เรียนเป็นหลักเพื่อปรับพื้นฐานการเรียนเคมีสำหรับนักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่เรียนสายวิทย์ และ นักเรียน ม.ต้น ที่ต้องการเรียนสายวิทย์ สอนพิเศษเคมีระดับ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 และระดับมหาวิทยาลัย เป็นการสอนที่อิงเนื้อหาตามหลักสูตรของโรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก และเนื้อหาส่วนใหญ่จะเกาะกลุ่มกับข้อสอบ ถ้าน้องๆคนไหนยังไม่รู้ว่าจะเรียนที่ไหน หรือหาครูสอนพิเศษเคมีอยู่ ทางซีดติวเตอร์สามารถจัดหาคนสอนพิเศษเคมีให้น้องๆได้   เนื้อหาวิชาเคมี อนุภาคมูลฐานของสสาร , การรวมตัวกันเกิดเป็นอะตอม – โมเลกุล – ธาตุ – สารประกอบ , เทคนิคการท่องจำตารางธาตุ ประเภทของสารประกอบ – การอ่านชื่อสารประกอบ – การเขียนสูตรสารประกอบ , การรวมตัวกันของสารประกอบ สารละลายและการจำแนกตัวทำละลายและตัวถูกละลาย , ปริมาณที่เรียกว่าโมล – ความเข้มข้นโมลต่อลิตร – ความเข้มข้นโมลต่อกิโลกรัม กฎทรงมวล – กฎทรงพลังงาน – กฎสัดส่วนคงที่ , …

ครูสอนพิเศษเคมีตัวต่อตัวที่บ้าน Read More »