ติวเตอร์ GATเชื่อมโยง ตามบ้าน เดอะมอลล์บางกะปิ

สอนพิเศษ Gat Pat ตามบ้าน จรัญสนิทวงศ์

สอนพิเศษ Gat Pat ตามบ้าน จรัญสนิทวงศ์ สอนพิเศษ Gat Pat ตามบ้าน จรัญสนิทวงศ์ รับสอนพิเศษ รับติว สอนการบ้าน น้องๆตามบ้าน รับสอนน้องๆมัธยมปลาย และระดับมหาวิทยาลัยเลย รับติวเข้มเพื่อเพิ่มเกรด ใช้สอบ Gat Pat วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคม วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีวะ   GAT (General Aptitude Test) คือ การสอบวัดความถนัดทั่วไป แบ่งข้อสอบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ GAT เชื่อมโยง การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ส่วนนี้มีคะแนน 150 คะแนน GAT อังกฤษ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ส่วนนี้มีคะแนน 150 คะแนน   PAT …

สอนพิเศษ Gat Pat ตามบ้าน จรัญสนิทวงศ์ Read More »