สอนพิเศษ ลําลูกกา

พฤติกรรม ที่ไม่ควรทำ ในห้องเรียน/กวดวิชา

พฤติกรรม ที่ไม่ควรทำ ในห้องเรียน/กวดวิชา

พฤติกรรม ที่ไม่ควรทำ ในห้องเรียน/กวดวิชา   สำหรับการเรียนในห้องเรียน หรือในคลาสกวดวิชานั้น เราต้องมีการเรียนร่วมกับคนอื่นมากมาย ไม่ใช่เพียงแค่การเรียนเฉพาะเราคนเดียว ดังนั้นเมื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นๆ เราต้อมีการสำรวม พฤติกรรมบางอย่างนั้นก็ไม่ควรทำ เนื่องจากจะเป็นการรบกวนคนอื่นๆ ในห้องเรียนอย่างมาก โดยพฤติกรรม ที่น้องๆ ไม่ควรทำ (และหากทำอยู่ต้องเลิก)เมื่อเข้าคลาสกับเพื่อนๆ นั้น มีดังต่อไปนี้ครับ ไม่ควรมาสาย แน่นอนว่าการมาสายนั้นถือเป็นข้อห้ามอย่างร้ายแรง ในการเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในห้องเรียน หรือการเรียนในชั้นเรียนกวดวิชาก็ตาม ทั้งนี้เพราะว่าการมาสายนั้นส่งผลเสียโดยตรงต่อตัวน้องๆ เอง เพราะทำให้เรียนไม่ทันเพื่อนๆ นอกจากนั้นเมื่อมาสายแล้วอาจจะรบกวนสมาธิของเพื่อนๆ ในห้องไปอีกด้วย ดังนั้น น้องๆ ไม่ควรที่จะมาสายอย่างเด็ดขาด ไม่ควรคุยกันเสียงดังในห้องเรียน สำหรับน้องๆ ที่มีการเรียนกวดวิชา อาจจะมีการไปเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆ แน่นอนว่าเมื่อมากันเป็นกลุ่ม จะต้องนั่งใกล้ๆ กัน ทีนี้เมื่อนั่งใกล้กันแล้วก็มักจะคุยกันอยู่ตลอด ซึ่งมันก็มักจะส่งเสียงดังรำคาญ กับเพื่อนๆ ที่ตั้งใจเรียน และทำให้น้องๆ ไม่สามารถเข้าใจเนื้อหา บทเรียนต่างๆ ได้เพราะเอาแต่คุยกันนั่นเอง ไม่ได้ตั้งใจมองกระดานเท่าที่ควร วิธีแก้สำหรับน้องๆ ที่มากันเป็นกลุ่ม และไม่อยากจะพูดคุยเสียงดัง ทำลายสมาธิ คือ การนั่งห่างๆ กันนั่นเอง …

พฤติกรรม ที่ไม่ควรทำ ในห้องเรียน/กวดวิชา Read More »

สิ่งที่ควรระวัง ในการทำข้อสอบ

สิ่งที่ควรระวัง ในการทำข้อสอบ

สิ่งที่ควรระวัง ในการทำข้อสอบ                 สำหรับการสอบเข้าในโรงเรียน ระดับต่างๆ หรือสถานศึกษาต่างๆ ตลอดจนการสอบในห้องเรียน เช่นการสอบกลางภาค หรือการสอบปลายภาคนั้น สิ่งที่นอกเหนือไปจากการเตรียมตัวให้พร้อมทางด้านวิชาการ สำหรับการรับมือกับการสอบแล้ว  น้องๆ ยังต้องมีการเตรียมตัว ตั้งสติให้พร้อมกับการสอบนั้นๆ อีกด้วย โดยควรระวังพฤติกรรมบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการสอบที่จะส่งผลทำให้คะแนนเลวร้ายได้ โดยสิ่งที่น้องๆ ต้องระมัดระวังอย่างมาก ระหว่างการทำข้อสอบนั่นก็คือ ไม่รอบคอบ จนฝนตัวเลือกผิด มักเกิดจากความรีบร้อน ที่จะทำข้อสอบของน้องๆ ที่มากเกินไปจนพลาด เพราะบางครั้งน้องๆ มักจะมองแต่เนื้อหาของตัวเลือก ไม่ได้มองเลขข้างหน้าตัวเลือก ทำให้เกิดการเลือกที่ผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่น ข้อสอบบางวิชาจะมีตัวเลือกมากกว่า 4 ตัว หรือบางวิชาจะมีการเรียงตัวเลือกแนวตั้ง และแนวนอนต่างกัน ถ้าหากน้องๆ ไม่ได้ดูตัวเลือกเหล่านี้ให้ดี อาจจะฝนชอยส์พลาดได้ครับ ไม่รอบคอบ จนลืมดูว่าตัวเลือกนั้นอยู่อีกหน้า อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่น้องๆ มักจะพบได้ในระหว่างการสอบ เพราะบางครั้งโจทย์จะทำตัวเลือกหลอกมาว่าชอยส์ ที่อยู่หลังโจทย์เป็นตัวเลือกที่ต้องฝนลงในกระดาษคำตอบแต่แท้จริงแล้วชอยส์ที่ต้องเลือกจะอยู่อีกหน้า ข้อสอบประเภทนี้มักจะเป็นข้อสอบที่ทำขึ้นมาเพื่อหลอกให้น้องๆ นั้นฝนผิด ซึ่งการกลับไปแก้คำตอบนั้นจะทำให้เสียเวลาอย่างมากเลยทีเดียว ไม่รอบคอบ จนทำให้เกิดการฝนตัวเลือกแบบเลื่อนข้อ ปัญหานี้น้องๆ หลายคนน่าจะรู้จักกันดี เพราะมันเกิดจากการที่น้องๆ นั้นทำโจทย์แบบเว้นข้อ โดยทำข้อที่ทำได้ก่อน แต่ดันเผลอฝนคำตอบต่อกันในกระดาษคำตอบ ทำให้คำตอบทั้งชุดผิดไปเลย …

สิ่งที่ควรระวัง ในการทำข้อสอบ Read More »

เตรียมสอบเข้า ม. 4 ให้สำเร็จ

เตรียมสอบเข้า ม. 4 ให้สำเร็จ

เตรียมสอบเข้า ม. 4 ให้สำเร็จ                 ม. 4 ถือเป็นการช่วงแรกเริ่มของ ม.ปลาย ที่น้องน่าจะค้นพบตัวเองในช่วงนี้ว่าต้องการเรียนเน้นหนักไปทางไหน ในระดับอุดมศึกษาดังนั้นการเลือกเรียนในระดับ ม. 4 ที่ดีนั้น จะช่วยในการให้ความรู้และประสบการณ์ ที่ดีแก่น้องๆ ได้ การเตรียมสอบเข้า ม.4 ที่ประสบผลสำเร็จนั้น ควรเตรียมตัวดังต่อไปนี้ ควรเลือกโรงเรียน ที่ต้องการเข้าศึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งหลักในการเลือกนั้นควรเลือกโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เช่นโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนประจำจังหวัด เป็นต้น เพราะจะมีรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานกว่าโรงเรียนทั่วไป แต่ก็แน่นอนว่า ระดับความยากของการสอบเข้า และข้อสอบที่ใช้นั้นก็เรียกได้ว่ายากกว่าโรงเรียนทั่วไป สำหรับวิชาที่มักจะมีการใช้ในการสอบ มักจะเน้นคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เป็นหลัก อย่างไรก็ตามวิชาอื่นอย่างพวกภาษาก็ไม่ควรละเลย ต้องมีการติวให้เข้าใจมากพอที่จะสอบเข้าโณงเรียนดังๆ ได้เพราะว่าการแข่งขันมีสูง ทางเลือกหนึ่งในการเตรียมตัวคือการกวดวิชาด้วยการเข้าโรงเรียนกวดวิชา หรือจ้างติวเตอร์มาสอนพิเศษที่บ้านก็ได้ จะช่วยให้การเตรียมความพร้อมในการสอบนั้นแน่นมากขึ้น ปัจจุบันโรงเรียนในระดับ ม. ปลาย มักมีการคัดเลือกนักเรียน โดยพิจารณาจากคะแนนสอบ 80% และ คะแนน O-Net 20% ดังนั้นควรทำคะแนน O-net ให้ดีก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าเรียนในโรงเรียนที่เราตั้งใจเลือกไว้ได้ครับ ควรเตรียมตัวสอบเข้า …

เตรียมสอบเข้า ม. 4 ให้สำเร็จ Read More »