สอนพิเศษเลขที่บ้าน

สอนพิเศษที่บ้านกับซีดติวเตอร์

บริการรับสอนพิเศษที่บ้านเพื่อแก้ปัญหาด้านการเรียนพิเศษ 1.ช่วงแบ่งเบาภาระการไปรับไปส่งตอนไปเรียน 2.ตัดความกังวลว่าบุตรหลานของท่านจะไปเรียนจริงหรือโดดเรียน 3.สร้าง และป้องกันความปลอดภัย อุบัติเหตุของการเรียนนอกสถานที่ 4.ได้ครูสอนพิเศษที่บ้านที่มีคุณสมบัติครบตามความต้องการของผู้เรียน 5.ลดค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทาง และค่าครอบชีพนอกบ้าน 6.ลดความอ่อนล้า และเบื่อหน่ายกับการเดินทาง รถติด 7.ได้ความเป็นกันเองแบบสอนพิเศษที่บ้าน “สไตล์พี่สอนน้อง” 8.มีติวเตอร์คอยให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเรียน สอนพิเศษที่บ้าน

ครูสอนพิเศษเลข (คณิตศาสตร์)

รับสอนพิเศษเลขถึงที่บ้านอ้างอิงหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการโดยพี่ๆติวเตอร์จากจุฬา ธรรมศาสตร์ เนื้อหาการติวจะเป็นลักษณะติวเลขก่อนสอบ ติวเพิ่มเกรด เป็นครูพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำวิธีการคิดในโจทย์ที่ประยุค รูปแบบการสอนพิเศษจะเป็นเป็น STEP ดังนี้ Step1 วัดพื้นฐานเลขว่าอยู่ในระดับใน หาจุดบกพร่อง Step2 ซ่อมแซมความรู้เรื่องเลขในแต่ละเนื้อหาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ Step3 ฝึกทำโจทย์ระดับง่ายไปถึงยาก (ใช้วิธีจับเวลา เช็คความสะเพร่า) Step4 แนะนำวิธีคิด วิธีคำนวณ วิธีลัด การประยุคโจทย์ Step5 ประเมินผลการสอนพิเศษเลข ก่อนติวเลขกับหลังให้ครูสอนเลขแล้วแต่ต่างกันอย่างไร