Home   Posts tagged 'รับ สอน พิเศษ ฟิสิกส์'

รับ สอน พิเศษ ฟิสิกส์

สิ่งที่ควรระวัง ในการทำข้อสอบ

สิ่งที่ควรระวัง ในการทำข้อสอบ                 สำหรับการสอบเข้าในโรงเรียน ระดับต่างๆ หรือสถานศึกษาต่างๆ ตลอดจนการสอบในห้องเรียน เช่นการสอบกลางภาค หรือการสอบปลายภาคนั้น สิ่งที่นอกเหนือไปจากการเตรียมตัวให้พร้อมทางด้านวิชาการ สำหรับการรับมือกับการสอบแล้ว  น้องๆ ยังต้องมีการเตรียมตัว ตั้งสติให้พร้อมกับการสอบนั้นๆ อีกด้วย โดยควรระวังพฤติกรรมบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการสอบที่จะส่งผลทำให้คะแนนเลวร้ายได้ โดยสิ่งที่น้องๆ ต้องระมัดระวังอย่างมาก ระหว่างการทำข้อสอบนั่นก็คือ ไม่รอบคอบ จนฝนตัวเลือกผิด มักเกิดจากความรีบร้อน ที่จะทำข้อสอบของน้องๆ ที่มากเกินไปจนพลาด เพราะบางครั้งน้องๆ มักจะมองแต่เนื้อหาของตัวเลือก ไม่ได้มองเลขข้างหน้าตัวเลือก ทำให้เกิดการเลือกที่ผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่น ข้อสอบบางวิชาจะมีตัวเลือกมากกว่า 4 ตัว หรือบางวิชาจะมีการเรียงตัวเลือกแนวตั้ง และแนวนอนต่างกัน ถ้าหากน้องๆ ไม่ได้ดูตัวเลือกเหล่านี้ให้ดี อาจจะฝนชอยส์พลาดได้ครับ ไม่รอบคอบ จนลืมดูว่าตัวเลือกนั้นอยู่อีกหน้า อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่น้องๆ มักจะพบได้ในระหว่างการสอบ เพราะบางครั้งโจทย์จะทำตัวเลือกหลอกมาว่าชอยส์ ที่อยู่หลังโจทย์เป็นตัวเลือกที่ต้องฝนลงในกระดาษคำตอบแต่แท้จริงแล้วชอยส์ที่ต้องเลือกจะอยู่อีกหน้า ข้อสอบประเภทนี้มักจะเป็นข้อสอบที่ทำขึ้นมาเพื่อหลอกให้น้องๆ นั้นฝนผิด ซึ่งการกลับไปแก้คำตอบนั้นจะทำให้เสียเวลาอย่างมากเลยทีเดียว ไม่รอบคอบ จนทำให้เกิดการฝนตัวเลือกแบบเลื่อนข้อ ปัญหานี้น้องๆ หลายคนน่าจะรู้จักกันดี เพราะมันเกิดจากการที่น้องๆ นั้นทำโจทย์แบบเว้นข้อ โดยทำข้อที่ทำได้ก่อน แต่ดันเผลอฝนคำตอบต่อกันในกระดาษคำตอบ ทำให้คำตอบทั้งชุดผิดไปเลย น้องๆ ต้องกลับมาแก้ใหม่ตั้งแต่ข้อที่เริ่มผิด ซึ่งเสียเวลาอย่างมาก และบางครั้งก็ลืมคำตอบของข้อที่ถูกต้องไปแล้ว ทำให้ต้องคิดใหม่คำนวณใหม่ เสียเวลาคูณสองกันไปเลยทีเดียว สำหรับการแก้ปัญหาฝนเลื่อนข้อนั้นทำได้ง่ายมาก ถ้าน้องๆ ต้องการที่จะเว้นข้อไว้
Learn more »


เตรียมสอบเข้า ม. 4 ให้สำเร็จ

เตรียมสอบเข้า ม. 4 ให้สำเร็จ                 ม. 4 ถือเป็นการช่วงแรกเริ่มของ ม.ปลาย ที่น้องน่าจะค้นพบตัวเองในช่วงนี้ว่าต้องการเรียนเน้นหนักไปทางไหน ในระดับอุดมศึกษาดังนั้นการเลือกเรียนในระดับ ม. 4 ที่ดีนั้น จะช่วยในการให้ความรู้และประสบการณ์ ที่ดีแก่น้องๆ ได้ การเตรียมสอบเข้า ม.4 ที่ประสบผลสำเร็จนั้น ควรเตรียมตัวดังต่อไปนี้ ควรเลือกโรงเรียน ที่ต้องการเข้าศึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งหลักในการเลือกนั้นควรเลือกโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เช่นโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนประจำจังหวัด เป็นต้น เพราะจะมีรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานกว่าโรงเรียนทั่วไป แต่ก็แน่นอนว่า ระดับความยากของการสอบเข้า และข้อสอบที่ใช้นั้นก็เรียกได้ว่ายากกว่าโรงเรียนทั่วไป สำหรับวิชาที่มักจะมีการใช้ในการสอบ มักจะเน้นคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เป็นหลัก อย่างไรก็ตามวิชาอื่นอย่างพวกภาษาก็ไม่ควรละเลย ต้องมีการติวให้เข้าใจมากพอที่จะสอบเข้าโณงเรียนดังๆ ได้เพราะว่าการแข่งขันมีสูง ทางเลือกหนึ่งในการเตรียมตัวคือการกวดวิชาด้วยการเข้าโรงเรียนกวดวิชา หรือจ้างติวเตอร์มาสอนพิเศษที่บ้านก็ได้ จะช่วยให้การเตรียมความพร้อมในการสอบนั้นแน่นมากขึ้น ปัจจุบันโรงเรียนในระดับ ม. ปลาย มักมีการคัดเลือกนักเรียน โดยพิจารณาจากคะแนนสอบ 80% และ คะแนน O-Net 20% ดังนั้นควรทำคะแนน O-net ให้ดีก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าเรียนในโรงเรียนที่เราตั้งใจเลือกไว้ได้ครับ ควรเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 แต่เนิ่นๆ ตั้งแต่ช่วง ม. 1 เลยทีเดียว ทั้งนี้เพราะว่าการเตรียมตัวสอบเข้า ม. 4
Learn more »


5เทคนิคการจำในห้องเรียน

5เทคนิคการจำในห้องเรียน                 สำหรับการเรียนในห้องเรียนนั้น นอกเหนือไปจากการทำความเข้าใจ และจดเลคเชอร์ส่วนของเนื้อหาบทเรียนแล้ว การจำก็ยังจำเป็นต่อการเรียนด้วย โดยเฉพาะในวิชาที่มีสูตรเยอะๆ เช่น พวกคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งสำหรับบทความนี้เราจะมาแนะนำวิธี หรือเทคนิคง่ายๆ ในการจำเนื้อหาในชั้นเรียน มีดังต่อไปนี้ครับ ควรจำเป็นภาพให้ได้ จะช่วยให้สมองนั้นจำได้ดีกว่าการจำแบบเฉพาะตัวอักษร หรือตัวหนังสือ หรือประโยค เพราะบางทีนั้นภาพประกอบ จะเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้เราจำเนื้อหาของบทเรียนได้ดีกว่าการไปนั่งท่องเฉพาะข้อความ ยกตัวอย่างเช่น หนังสือเรียนมักจะมีภาพประกอบ ที่เป็นการบอกใบ้เนื้อหาให้อยู่แล้ว ถ้าเรานึกภาพของภาพประกอบนั้นออก จะช่วยในการจำได้ดีมากขึ้น (เช่น หนังสือชีววิทยา ก็จะมีภาพอธิบายประกอบเนื้อหาด้วย หากเรานึกภาพนั้นออก ก็จะจำเนื้อหาได้ง่ายขึ้น) นำเอาปากกาไฮไลท์ เข้ามาช่วยในการเน้นส่วนที่ต้องจำ เพราะอย่าลืมว่าหนังสือ หรือชีทเนื้อหาบทเรียน นั้นจะมีส่วนของเนื้อหาที่เยอะเกินกว่าเราจะจดจำได้ทั้งหมด ดังนั้นเราควรปากกาไฮไลท์ สำหรับการขีดเน้นข้อความที่สำคัญ สำหรับการนำออกมาทบทวนได้ง่ายมากขึ้น และจะทำให้จำเนื้อหาส่วนที่ไฮไลท์ได้ดีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การขีดไฮไลท์นั้นน้องๆ ควรเน้นเฉพาะส่วนที่คิดว่าสำคัญจริงๆ ไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้สับสนกับเนื้อหาได้ครับ นอกจากการทำไฮไลท์แล้ว อาจจะใช้วิธีใช้ปากกาคนละสี กับตัวอักษรในหนังสือ ขีดเส้นใต้ หรือวงส่วนที่สำคัญๆ เอาไว้แทนก็ได้ครับ กระตุ้นการจำ ด้วยการเขียนเนื้อหาที่สำคัญ ลงในสมุด เพื่อทดสอบว่าจำได้จริงๆ วิธีนี้น่าจะใช้ได้ผลดีกับวิชาจำพวกคำนวณ ที่ต้องมีสูตรต่างๆ ในการคนวณ ซึ่งถ้าเราจำเอาอย่างเดียวเนี่ย อาจจะทำให้เกิดความสับสนกันได้ ดังนั้น ต้องมีการเขียนลงสมุดบ่อยๆ เพื่อเป็นการทวนความจำว่าเราจำได้จริงๆ นอกจากนั้นควรฝึกร่วมกับการทำโจทย์ จะช่วยให้เรานั้นทำข้อสอบได้เร็วขึ้น ในกรณีที่จะไปสอบต่างๆ
Learn more »


รับสอนพิเศษ
seedtutor seedtutor