เหตุผลที่ทำไมต้องเรียนพิเศษที่บ้าน

1.ได้ครูสอนพิเศษที่ตรงตามความต้องการ “เน้นวิชาใดสอนวิชานั้น ไม่เข้าใจบทไหนสอนบทนั้น” 2.มีความสะดวกเรื่องเวลา เลิกหงุดหงิดกับรถติด และเสียค่าเดินทาง ค่าBTS 3.สามารถถาม-ตอบได้ทันที ทันความสงสัย 4.สามารถระบุความต้องการของติวเตอร์ได้ เช่น ติวเตอร์ชาย หรือหญิง 5.หมดปัญหากับเพื่อนชวนคุย ชวนโดดเรียน เพราะเรียนคนเดียว ^^ 6.การสอนทุกอย่างอยู่ในสายตาผู้ปกครอง   1.ผู้ปกครอง หรือนักเรียนแจ้ง วิชา วัน-เวลา สถานที่ตามสะดวก 2.ทางเราจะเช็ค และจัดหาติวเตอร์ที่เหมาะ และแจ้งประวัติให้ทราบ 3.เป็นลักษณะการเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว และกลุ่มย่อยเป็นหลัก 4.เรียนขั้นต่ำ 2ชั่วโมง/ครั้ง 5.ชำระค่าเรียนกับติวเตอร์เป็นครั้งๆ