5วิธี จัดตารางอ่านหนังสือ ในช่วงเตรียมสอบ

5วิธี จัดตารางอ่านหนังสือ ในช่วงเตรียมสอบ

5วิธี จัดตารางอ่านหนังสือ ในช่วงเตรียมสอบ สำหรับการเตรียมตัวสอบนั้น สิ่งที่น้องๆ ต้องทันเป็นอันดับแรกในการเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับการสอบ นั่นก็คือการจัดตารางอ่านหนังสือให้เหมาะสมสำหรับการทบทวนความรู้ โดยบทความนี้จะมาแนะนำ อีกหนึ่งเทคนิคง่ายๆ ในการจัดตารางอ่านหนังสือ เพื่อจัดระเบียบการทบทวนให้เรานั้นเข้าใจเนื้อหาของรายวิชาได้ง่าย และสามารถนำไปใช้งานได้ดีในระหว่างการสอบ สำหรับเทคนิคนั้น มีดังนี้ จัดเวลาให้เหมาะสม เวลาที่เหมาะสมที่พูดไปนี้ หมายถึง เวลาที่น้องๆ นั้นสะดวกในการอ่านหนังสือ หรือเวลาที่น้องๆ อ่านหนังสือได้ดี เช่น น้องๆ บางคนอาจจะชอบอ่านหนังสือช่วงเช้าๆ แต่บางคนอาจจะชอบอ่านในช่วงบ่ายๆ เป็นต้น นอกจากนั้นส่วนของระยะเวลาในการอ่านหนังสือ ก็ควรจัดให้เหมาะสม ไม่ยาวนานเกินไปเพราะนอกจากจะทำให้เบื่อแล้ว ยังช่วยให้จำได้ไม่มาก เนื่องจากสมองเกิดความเครียด อ่านตามลำดับ เนื้อหาของรายวิชาต่างๆ โดยการเรียงหนังสือ ที่เราชื่นชอบหรือมีความถนัดก่อน จากนั้นให้ทำความเข้าใจกับเนื้อหาให้หมดอย่างถ่องแท้ แล้วจึงเปลี่ยนมาอ่านวิชาที่ไม่ถนัด นอกจากนั้นสำหรับเนื้อหาในหนังสือเล่มหนึ่งๆ ควรแบ่งลำดับความสำคัญของเนื้อหา โดยเน้นส่วนที่จำเป็นมากที่สุดก่อน อย่างไรก็ตาม สำหรับน้องๆ ที่ไม่สามารถทำความเข้าใจกับเนื้อหาได้ อาจจะต้องเรียกใช้บริการจากติวเตอร์ แบบตัวต่อตัว จะทำให้เข้าใจเนื้อหาได้มากที่สุดครับ เมื่อจัดตารางการอ่านหนังสือได้แล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการลงมืออ่านหนังสือ ที่มีการจัดเตรียมไว้ตามตาราง โดยขั้นตอนนี้น้องๆ ควรลงมืออ่านอย่างจริงจังโดยการใช้เทคนิคเพิ่มความจำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดแบ่งเนื้อหาก่อนการอ่านเพื่อให้จำได้ดีขึ้น การท่องจำ เป็นต้น …

5วิธี จัดตารางอ่านหนังสือ ในช่วงเตรียมสอบ Read More »