5เทคนิคการทบทวนเนื้อหาวิชาเรียนที่มีประสิทธิภาพ

5เทคนิคการทบทวนเนื้อหาวิชาเรียนที่มีประสิทธิภาพ

5เทคนิคการทบทวนเนื้อหาวิชาเรียนที่มีประสิทธิภาพ สำหรับการเรียนและการเตรียมตัวสอบให้มีประสิทธิภาพนั้น สิ่งหนึ่งที่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ ก็คื่อหลักของการทบทวนเนื้อหาให้เข้าใจอยู่เสมอ ดังนั้น บทความนี้เราจะเอาวิธีการทบทวนเนื้อหาที่ได้ผลมาฝากกับครับ ซึ่งหากน้องๆ สามารถที่จะปรับไปใช้ได้แล้ว เชื่อว่าการอ่านหนังสือนั้นจะได้รับประโยชน์เต็มที่กว่าที่เป็นอยู่ครับ สำหรับหลักในการทบทวนนั้น แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ ระดับแรก จะเป็นการทบทวนหลังการเรียน หรือการอ่านเสร็จใหม่ๆ ไป 15 นาที โดยการทบทวนในขั้นนี้ มีหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการปิดหนังสือ แล้วสรุปเนื้อหาจากที่เราเข้าใจ อาจจะเป็นการจดใส่สมุดโน้ต หรือการท่องออกมาปากเปล่าก็ได้ และอีกวิธีหนึ่งที่ใช้งานได้ดีก็คือ การอธิปรายเนื้อหาที่เพิ่งเรียนไปกับเพื่อนๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระตุ้นให้สมองจดจำเนื้อหาวิชาได้ดีแล้ว ยังเป็นการช่วยกันอธิบายและแก้ไขเนื้อหาส่วนที่มีความผิดพลาดครับ ระดับที่ 2 เป็นระดับที่น้องๆ สามารถทบทวนได้อีกครั้ง เมื่อกลับไปถึงบ้าน (แนะนำให้รีบทบทวนเนื้อหาทั้งหมด ที่เรียนมา หรืออ่านมาในวันนั้น ถายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เรียนจบ เพราะหากทิ้งระยะไว้จะไม่สามารถทบทวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ) โดยการทบทวนให้ทบทวนประมาณ 10 นาทีก่อนนอน จะช่วยให้จำเนื้อหาได้ดี สำหรับวิธีการทบทวน อาจจะเอาเนื้อหาที่สรุปไว้แล้วมาอ่านทวนซ้ำอีกครั้ง หรือจะลองท่องปากเปล่าเพื่อทดสอบดูว่าเราจำได้มากน้อยแค่ไหน เป็นต้น ระดับที่ 3 เป็นระดับที่มีความ Advance ขึ้นมาหน่อย …

5เทคนิคการทบทวนเนื้อหาวิชาเรียนที่มีประสิทธิภาพ Read More »