ติวสอบ smart 1

ติวสอบ smart 1 ติวเข้นเน้นการทำโจทย์ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ที่สามารถทำได้กับทุกโจทย์ซึ่งผ่านการทดสอบกับข้อสอบ Smart1 ย้อนหลังมาแล้วกว่า5ปี แน่นอนว่าหลักสูตรที่เราจัดขึ้นจะครอบครุมทุกเนื้อหาสามารถทำสอบได้เร็วกว่า และได้คะแนนที่สูงกว่าคนอื่น  การติวSmart1 ควรเริ่มต้องติวตั้งแต่ก่อนสอบ6เดือน เพื่อเพิ่มระยะเวลาการฝึกทำโจทย์ให้มากแล้วน้องๆจะได้เปรียบกว่าคู่แข่งคนอื่น SMART 1 คืออะไร ข้อสอบ SMART 1 เป็นชุดข้อสอบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือในรูปแบบต่างๆ เพื่อประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของบุคคลในการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ SMART 1 มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ข้อสอบ SMART 1 เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความพร้อมของผู้เข้าสอบในการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (ข้อสอบเป็นภาษาไทย) โดยประกอบด้วย วัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (60 นาที) วัดความสามารถด้านการอ่าน (60 นาที) วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (60 นาที) วัดความรู้รอบตัว (15 นาที) ข้อสอบส่วนที่ 1 เป็นข้อสอบซึ่งวัดความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ โดยเน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพีชคณิต จำนวนจริง เซต ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ ลำดับและอนุกรม วิธีเรียงสับเปลี่ยนและจัดหมู่ ความน่าจะเป็น และสถิติ ข้อสอบส่วนที่ …

ติวสอบ smart 1 Read More »