เรียนพิเศษ ม.1 ตัวต่อตัว เทอดไท

ติว O-NET ป.6 ตัวต่อตัวที่บ้าน ช่างอากาศอุทิศ

ติว O-NET ป.6 ตัวต่อตัวที่บ้าน ช่างอากาศอุทิศ ติว O-NET ป.6 ตัวต่อตัวที่บ้าน ช่างอากาศอุทิศ การติวในรูปแบบตัวต่อตัว เริ่มสอนตั้งแต่เนื้อหาพื้นฐาน และเน้นข้อสอบ O-NET ป.6 ให้น้องๆลองฝึกทำ ให้คุ้นเคยกับโจทย์ เวลาถึงสนามสอบจริงจะได้ทำได้ดี และได้คะแนนเป็นที่น่าพอใจ โดยการสอบ O-NET ป.6 จะแบ่งการสอบ 5วิชา ซึ่งเป็นการวัดความรู้ของน้องๆแต่ละโรงเรียนทั่วประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน   คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 วิทยาศาสตร์ O-NET ป.6 ภาษาอังกฤษ O-NET ป.6 ภาษาไทย O-NET ป.6 สังคม O-NET ป.6 (ติวเตอร์แบ่งแยกการสอนตามระดับชั้น และแยกตามวิชา เพื่อความเชี่ยวชาญในการสอนที่เหมาะสมที่สุด)   หลักสูตร ไทย English Program Inter Bilingual   ติวเตอร์รับติว O-NET ป.6 …

ติว O-NET ป.6 ตัวต่อตัวที่บ้าน ช่างอากาศอุทิศ Read More »