ติว เข้ม เคมี

ติวเตอร์คณิตตัวต่อตัว ลาดพร้าว

ติวคณิต สอบเตรียมทหาร

หาที่เรียนสอบเตรียมทหารอยู่ใช่มั้ย เรามีคอร์สสอนพิเศษติวเข้มเพื่อสอบเตรียมทหารโดยเฉพาะ สอนโดยทีมติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ด้านติวสอบเตรียมทหารมานาน ไม่ว่าจะเป็นติว เข้ม คณิตศาสตร์ ติวเข้มภาษา ติว เข้ม เคมี ฯลฯ ติว เข้ม สอนตรง สอบได้แน่นอน เนื้อหาเข้มข้นตรงตามที่สอบ สำหรับคนที่มีพื้นฐานไม่แน่น เรามีหลักสูตรเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรียนพิสิกส์ตัวต่อตัวอีกด้วย ไม่ว่าท่านจะอ่อนวิชาอะไรเราก็พร้อมที่จะติวซ่อมเสริมให้ นอกจากปรับพื้นฐาน เรายังมีข้อสอบและเทคนิคสอบเข้ามากมายพร้อมให้ท่าน ๆ ฝึกฝนก่อนลงสนามสอบจริง มั่นใจ สอบได้แน่นอน เรามีบริการรับสอนพิเศษตามบ้าน ติวแบบตัวต่อตัว หรือจะติวเป็นกลุ่ม นัดสถานที่ติวได้เอง จะเป็นที่บ้าน หรือตามโรงเรียน ห้ามสรรพสินค้า แล้วแต่ท่านจะสะดวก ไม่ต้องเดินทางไปเรียนที่ศูนย์ติว เราพร้อมเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพราะฉะนั้นจึงสอนได้ตรงจุดเหมาะกับผู้เรียนมากกว่าศูนย์ติวที่ต้องเรียนกับคนกลุ่มใหญ่ ติวเตอร์เอาใจใส่ผู้เรียนรายคนไม่ได้

ครูสอนพิเศษเคมีตัวต่อตัวที่บ้าน

เปิดรับสอนวิชาเคมี รูปแบบการติววิชาเคมีจะเน้นผู้เรียนเป็นหลักเพื่อปรับพื้นฐานการเรียนเคมีสำหรับนักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่เรียนสายวิทย์ และ นักเรียน ม.ต้น ที่ต้องการเรียนสายวิทย์ สอนพิเศษเคมีระดับ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 และระดับมหาวิทยาลัย เป็นการสอนที่อิงเนื้อหาตามหลักสูตรของโรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก และเนื้อหาส่วนใหญ่จะเกาะกลุ่มกับข้อสอบ ถ้าน้องๆคนไหนยังไม่รู้ว่าจะเรียนที่ไหน หรือหาครูสอนพิเศษเคมีอยู่ ทางซีดติวเตอร์สามารถจัดหาคนสอนพิเศษเคมีให้น้องๆได้   เนื้อหาวิชาเคมี อนุภาคมูลฐานของสสาร , การรวมตัวกันเกิดเป็นอะตอม – โมเลกุล – ธาตุ – สารประกอบ , เทคนิคการท่องจำตารางธาตุ ประเภทของสารประกอบ – การอ่านชื่อสารประกอบ – การเขียนสูตรสารประกอบ , การรวมตัวกันของสารประกอบ สารละลายและการจำแนกตัวทำละลายและตัวถูกละลาย , ปริมาณที่เรียกว่าโมล – ความเข้มข้นโมลต่อลิตร – ความเข้มข้นโมลต่อกิโลกรัม กฎทรงมวล – กฎทรงพลังงาน – กฎสัดส่วนคงที่ , …

ครูสอนพิเศษเคมีตัวต่อตัวที่บ้าน Read More »