Home   Posts tagged 'ติวสอบเข้า ม.1'

ติวสอบเข้า ม.1

รับสอนติวเข้ม สอบเข้า ม.1 และ ม.4 ตัวต่อตัว

รับสอนติวเข้ม สอบเข้า ม.1 และ ม.4 ตัวต่อตัว เตรียมความพร้อมก่อนสอบจริงอย่างน้อยๆ 10เดือน โดยสามารถเรียนเรียนได้ตั้งแต่วันนี้สำหรับการสอบปีการศึกษา 2558 และ 2559 เปิดรับสอนโดยติวเตอร์เฉพาะวิชาและโรงเรียนที่ต้องการสอบเข้าทั้งระดับ ม.1 และ ม.4 แนวทางการสอนจะเริ่มตั้งแต่เนื้อหาที่น้องๆยังไม่เข้าใจ สอนเนื้อหา Over จากบทเรียนที่จะทำให้เวลาน้องๆเจอข้อสอบที่ยากกว่าระดับ สามารถที่จะทำได้ เปิดรับสอนโดยตรงถึงที่ นัดหมายเวลาได้ตามความต้องการ ออกแบบการเรียนที่เป็นตัวของตัวเองได้ดีที่สุด สามารถเลือกติวเตอร์ได้ตามรายวิชาที่ต้องการติว ด้วยการรวบรวมแนวข้อสอบเพื่อฝึกให้น้องๆหัดทำข้อสอบสอบเข้า จากน้อง ป.6 ที่ต้องการติวสอบเข้า ม.1 และน้อง ม.3 ที่ต้องการติวสอบเข้า ม.4 ในโรงเรียนชื่อดังต่างๆ เช่น โรงเรียน สาธิต ม.ต้น มาแตร์ หอวัง สวนกุหลาบ เตรียมอุดม เซ็นคาร์เบียล เซ็นฟรังซิสซาเวีย สายน้ำผึ้ง เป็นต้น   ระดับ ป.6 ติวเข้า ม.1 ติวแนว O-net ป.6 เลข วิทย์ ไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ติวแนวข้อสอบเลข สอบเข้า ม.1 ของโรงเรียนนั้นๆ ติวแนวข้อสอบวิทย์
Learn more »


ติวสอบเข้า ม.1 ติว 5วิชา 2558

ติวสอบเข้า ม.1 ติว 5วิชา 2558 ครูสอนที่มีความชำนาญการติวเข้า ม.1 โดยเฉพาะ เพื่อเตรียมพร้อมให้น้องๆได้สอบเข้าโรงเรียนในเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครในปีการศึกษา2558 เสริมความรู้ สร้างความพร้อมให้กับน้องๆทั้งแต่พื้นฐานจนถึงแนวข้อสอบ ติวแน่นตามรายวิชา เจาะข้อสอบของแต่ละโรงเรียน ติวข้อสอบเข้า ม.1 ปี2558 ทุกโรงเรียนในกรุงเทพ   โรงเรียนส่วนใหญ่ที่เรารับสอนพิเศษ ติวสอบเข้า ม.1 รับติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง รับติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนอัสสัมชัญ รับติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนวัดสุทธิฯ รับติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต จุฬา รับติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต สมศว รับติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนนนทรีวิทยา รับติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 รับติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง รับติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนศึกษานารี รับติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสารวิทยา รับติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา รับติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนมาแตร์เดอี รับติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนบดินทร์เดชา
Learn more »


ติวเข้า ม.1 สวนกุหลาบ

ติวเข้า ม.1 สวนกุหลาบ กับวิชาคณิตศาสตร์ ติวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 และ ม.4 เดินทางไปสอนทั่วกรุงเทพมหานครโดยติวเตอร์รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์จากจุฬา ธรรมศาสตร์ที่มีประสบการณ์ในการสอนเพื่อติวเข้าสวนกุหลาบโดยตรง มีความพร้อมด้านเนื้อหาการสอนและโจทย์แนวข้อสอบ ที่สามารถช่วยให้น้องๆสอบติดได้อย่างแน่นอน กับการไปสอนถึงที่บ้านและติวเข้าแบบตัวต่อตัว เน้นการสอนที่ให้น้องๆเข้าใจแบบ100% และเป็นระบบ รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ตั้งแต่อนุบาลถึงมหาวิทยาลัย เราสอนด้วยใจ ด้วยความเป็นติวเตอร์กว่า 10ปี ทุกคอร์สรับประกับความเข้าใจ และความพอใจ   สวนกุหลาบเปิดรับสมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 และติวเข้า ม.4 ติวเข้าสวนกุหลาบ ข้อสอบวิชาภาษาไทย ติวเข้าสวนกุหลาบ เนื้อหาภาษาอังกฤษ สอนวิชาสังคม ติวเข้าสวนกุหลาบ ติวแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เข้าสวนกุหลาบ รับติววิทยาศาสตร์ เข้า ม.1 ติวเข้า ม.4 สอนพิเศษตัวต่อตัวติวเข้า ม.1 สวนกุหลาบ    


รับสอนพิเศษ
seedtutor seedtutor