ติวชีวะที่บ้าน

เรียนพิเศษที่บ้าน

ข้อดีของการเรียนพิเศษกับนิสิตติวเตอร์

การเรียนพิเศษกับผู้สอนที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันจะสร้างความเป็นกันเองให้กับน้องๆได้ง่ายกว่า และจุดที่สำคัญๆของบทเรียนจะสามารถอธิบายได้กระชับตามวิธีการสอบแบบวัยรุ่นที่ชอบเรียนรู้ง่ายๆ ไวๆ ไม่ต้องท่องเยอะ บวกกับการที่ครูสอนพิเศษยังเป็นนิสิตอยู่ทำให้เนื้อหาต่างๆที่เคยสอบผ่านมายังอยู่ในหัว หรือยังใช้เรียนอยู่ในปัจจุบันทำให้ความแม่นยำในการสอนพิเศษถือว่าการันตีได้เลยครับ วิชาที่เปิดสอบระดับ ม.ปลาย (ม.4 ม.5 ม.6) กวดวิชาฟิสิกส์ กวดวิชาเคมี กวดวิชาชีวะ กวดวิชาเลข กวดวิชาภาษาอังกฤษ

ครูสอนพิเศษเปิดหลักสูตรสอนพิเศษชีวะที่สอนแบบให้ท่องจำน้อยที่สุด ใช้ติวเตอร์นิสิตสอนชีวะจากจุฬาเรียนชีวะตัวต่อตัว

ด้วยที่วิชานี้เป็นอะไรที่เนื้อหาเยอะมากถึงมากที่สุด ทำให้เป็นปัญหาในการท่องจำมาก จำนี่ได้ลืมนู้น จำนู้นได้ดันลืมนี่ เพราะเหตุนี้เราจึงเปิดหลักสูตรสอนพิเศษชีวะที่สอนแบบให้ท่องจำน้อยที่สุด ใช้ความเข้าใจ และใช้เรื่องราวใช้รูปภาพในการเล่าเรื่องเพื่อให้เกิดการจดจำที่ยาวนาน เนื้อหาหลักสูตรวิชาชีววิทยา ระดับชั้น ม.4 เทอม 1 บทที่ 1 เราจะศึกษาชีววิทยากันอย่างไร บทที่ 2 หน่วยของสิ่งมีชีวิต บทที่ 3 สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต บทที่ 4 การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ บทที่ 5 การเจริญเติบโตและการแบ่งเซลล์ เทอม 2 บทที่ 1 พันธุศาสตร์ บทที่ 2 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต บทที่ 3 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เนื้อหาหลักสูตรวิชาชีววิทยา ระดับชั้น ม.5 เทอม 1 บทที่ 1 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชมีดอก บทที่ 2 การสังเคราะห์ด้วยแสง บทที่ 3 การแลกเปลี่ยนก๊าซ บทที่ 4 การคายน้ำและการลำเลียงสารในพืช …

ครูสอนพิเศษเปิดหลักสูตรสอนพิเศษชีวะที่สอนแบบให้ท่องจำน้อยที่สุด ใช้ติวเตอร์นิสิตสอนชีวะจากจุฬาเรียนชีวะตัวต่อตัว Read More »