php __( 'Archives', 'peekaboo'); ?>

ติวเตอร์เต้

ชื่อเล่น: เต้ เพศ: ชาย บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: ที่อยู่ปัจจุบัน: ห้อง 7605 หอพักกอล์ฟวิว (ข้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) ถนนเชียงรากน้อย ต.คลองหลวง อ.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี 12120 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สามชุกรัตนโภคาราม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.67 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมอุตสาหการ GPA (ปริญญาตรี): 2.19 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: วิทศวกรรมศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมต้น-ปลาย รูปแบบการสอน: สร้างความเข้าใจเนื้อหา โดยการเรียนรู้จากการทำโจทก์ มีคุณพ่อเป็นอาจารย์ อาชีพครูเป็นอาชีพที่ชอบและใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็ก ชอบติวหนังสือให้เพื่อนมาเสมอตั้งแต่ประถมศึกษา ด้วยความที่มีพี่น้อง(หลาน)หลายคน ทำให้มีโอกาสสอนการบ้านน้อง
Learn more »


ติวเตอร์แต้ว (สกาวตรี)

ชื่อ: สกาวตรี นามสกุล: ประจำวงษ์ ชื่อเล่น: แต้ว เพศ: หญิง วันเกิด: 11/11/1989 อายุ: 21 ที่อยู่ปัจจุบัน: ปทุมธานี การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โยธินบูรณะ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.56 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): สิ่งเเวดล้อม วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ประถม-มัธยม รูปแบบการสอน: ทั้งเดี่ยวเเละกลุ่ม ความสามารถพิเศษ: พูดภาษาอังกฤษได้ดี ร้องเพลง


ติวเตอร์นิว (วีรวรรณ)

ชื่อ: วีรวรรณ นามสกุล: หาญกมลศิริ ชื่อเล่น: นิว เพศ: หญิง วันเกิด: 18/08/1988 อายุ: 21 ที่อยู่ปัจจุบัน: เขตดุสิต กรุงเทพฯ การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: วัดสังเวช แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.2 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา(วิชาเอก): เทคโนโลยีชีวภาพ ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: แพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การแพทย์) วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ประถม-มัธยมต้น วิทยาศาสตร์ ปรถม-มัธยมต้น ชีววิทยามัธยมปลาย รูปแบบการสอน: ดูพื้นฐานของน้องก่อนแล้ว เน้นพื้นฐานของน้องให้แน่แล้วให้น้องทำโจทย์บ่อยๆ เพื่อให้ชินกับรูปแบบโจทย์