Home   ติวเตอร์boomblimp (narissara)

ติวเตอร์boomblimp (narissara)

narissara
padungwimok
boomblimp
หญิง
19/09/1989
21
533/495 ถ.เดชะตุงคะ สีกัน ดอนเมือง กทม. 10210
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตฯ พระนคร
สายศิลป์ – คำนวณ
3.55
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ธรรมศาสตร์
รัฐศาสตร์
การระหว่างประเทศ
3.00
ทุกวิชา
เน้นให้น้องเข้าใจ และปรับการสอนตามที่เหมาะสมกับผู้เรียน
-สอนพิเศษนานกว่าสองปี
ภาษาสเปน