Home   , ติวเตอร์เฟิส (กนก)

ติวเตอร์เฟิส (กนก)

กนก
อินทุวรรณรัตน์
เฟิส
ชาย
19/09/1988
22
หอพัก แยกสะพานเหลือง ใกล้หัวลำโพง กทม.
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มหิดลวิทยานุสรณ์
สายวิทย์ – คณิต
3.85
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหิดล
วิทยาศาสตร์
เคมี
3.91
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬา
วิทยาศาสตร์
เคมี ม.ปลาย อันนี้ถนัดมาก

วิทย์ ม.ต้น อันนี้สอนได้

แล้วแต่เด็กครับ ไม่แน่นอน แต่จะไม่เน้นจำ ไม่เน้นท่อง เอาพื้นฐานแน่นๆแทน สนุกสนาน
ห้าปี สอนประจำอยู่ที่ เคมีก้า สามย่าน

เคยสอนแทนอาจารย์ประจำที่ อำนวยศิลป์

ดนตรี