Home   ติวเตอร์เบญ (เบญจมาศ)

ติวเตอร์เบญ (เบญจมาศ)

เบญจมาศ
ภู่ซ้อน
เบญ
หญิง
26/01/1992
20
44 place aparment
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อุตรดิตถ์
สายวิทย์ – คณิต
3.38
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
การสอนคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ประถม-มัธยมปลาย
อธิบายเนื้อหาก่อนพร้อมยกตัวอย่าง แล้วจึงให้น้องทำแบบฝึกหัด เป็นคนใจเย็น สามารถ อธิบายซ้ำหลายๆรอบได้
สอนพิเศษ คณิตศาสตร์ ประถม และ มัธยมต้น