Home   ติวเตอร์เต (ศศิธร)

ติวเตอร์เต (ศศิธร)

ศศิธร
ตันติพันธุ์พิพัฒน์
เต
หญิง
01/07/1988
22
1251 ซ.เพชรเกษม 81/1

ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
สายศิลป์ – คำนวณ
3.88
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ม.ธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
การเงิน
3.02
คณิตศาสตร์ม.ต้น-ม.ปลาย
ให้ความเป็นกันเอง
สอนมา 3 ปีแล้ว