Home   ติวเตอร์อิง (พิมพิชญ์)

ติวเตอร์อิง (พิมพิชญ์)

พิมพิชญ์
รัตนประดิษฐ์
อิง
หญิง
08/07/1988
22
510-512 ภิรมย์แมนชั่น ห้อง 510/3/1

ซ.เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ ถ.พระสุเมรุ

แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม. 10200

ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วรนารีเฉลิม จ.สงขลา
สายศิลป์ – คำนวณ
3.63
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
3.50
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
ธรรมศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมปีที่ 3-5
สอนสบายๆ เป็นกันเอง

เน้นการทำแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาความคิดและรู้แนวทางในการทำข้อสอบที่ถูกต้อง

เฉลยการบ้านทุกครั้ง