Home   ติวเตอร์อาร์ม (กลัญญู)

ติวเตอร์อาร์ม (กลัญญู)

กลัญญู
จันทร์ศิริตาง
อาร์ม
ชาย
17/12/1989
21
3430 ลาดพร้าว
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บางกะปิ
สายวิทย์ – คณิต
3.6
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
เกษตรศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
2.7
คณิตอนุบาล-ประถม วิทย์ทุกระดับ
สอนให้ง่ายต่อการจำเน้นความเข้าใจเป็นหลัก มีทริคให้น้องๆจำได้ง่าย
สอนที่ศูนย์คณิตศาสตร์one2one sakamoto ติวเลขสอบสสวท ติวสอบเข้าเตรียมอุดม ติวคณิตม.4ก่อนสอบ ติวชีววิทยาก่อนสอบ
สอนสนุก