Home   ติวเตอร์สี่ (กนิษฐา)

ติวเตอร์สี่ (กนิษฐา)

กนิษฐา
เสือแก้ว
สี่
หญิง
07/03/1991
20
114 หอพักนิสิตโครงการเพชรในตม สุขุมวิท23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กทม. 10117
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พิชัยรัตนาคาร
สายวิทย์ – คณิต
3.5
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ศึกษาศาสตร์
การประถมศึกษา
3.69
ภาษาไทย สังคม วิทยาศาสตร์ อังกฤษ คณิตศาสตร์

ประถมศึกษา มัธยมต้น

อธิบายเนื้อหา ทำโจทย์
ภาษาไทย สังคม ป.5 วัฒนาวิทยาลัย ปีครึ่ง

ภาษาไทย ม.2 สาธิต มศว ปีครึ่ง

ภาษาไทย ม.3 สาธิต อยุธยา หนึ่งปี