Home   ติวเตอร์สิน (ทักษิณ)

ติวเตอร์สิน (ทักษิณ)

นายทักษิณ
สุขพ่วง
สิน
ชาย
29/04/1989
22
ตึก13มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ บางเขน

กรุงเทพ10900

ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หัวหิน
สายวิทย์ – คณิต
3.60
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
โยธา
2.81
คณิต ฟิสิกส์ ม.ต้น,ปลาย
เน้นความเข้าใจของผู้เรียน สนุก เเละนำไปประยุกต์ใช้
ประสบการณ์สอนมากกว่า 1ปี เคยสอนนักเรียนหลายโรงเรียน หลายระดับชั้น ผลงงานคือติวน้องสอบตรงได้วิศวไฟฟ้า บางมด สอนน้องโรงเรียนสาธิตเกษตร โรงเรียนเซนต์คาเบียล และโรงเรียนอื่นๆ ครับ
 

seedtutor seedtutor