Home   ติวเตอร์มุก (วิภาวรรณ)

ติวเตอร์มุก (วิภาวรรณ)

วิภาวรรณ
ศิริเผ่าสุวรรณกุล
มุก
หญิง
31/01/1991
20
2027/70 ซ.เจริญกรุง 77 เเขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายวิทย์ – คณิต
3.63
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
การบัญชี
3.58
วิชา เลข อังกฤษ ตั้งแต่ประถมศึกษาถึงมัธยมต้น
สอนเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างก่อนแล้วจึงให้หัดทำแบบฝึกหัดเอง หากทำไม่ได้ สงงสัยจะช่วยตอบคำถามให้
ตอนปี 1 เคยสอนเลขและอังกฤษ มัธยมต้น และสอนอังกฤษเตรียมสอบเข้าม.4 ที่โรงเรียนกวดวิชาแถวสามย่าน
ภาษาจีนกลาง