Home   ติวเตอร์มน (ณัฐมน)

ติวเตอร์มน (ณัฐมน)

ณัฐมน
สนธยานาวิน
มน
หญิง
17/09/1990
21
333/183 ถ.ประชาชื่น
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายศิลป์ – ภาษา
3.86
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ ไทย จีน ป.1-ม.3
สอนแบบเป็นกันเอง ไม่เครียด เน้นความเข้าใจไม่ท่องจำ
-ติวอังกฤษเพื่อแข่งเพชรยอดมงกุฏระดับประถมปลาย

-สอนภาษาไทย อังกฤษ คณิต ป.5