Home   , ติวเตอร์พี (อภิสราณัฐ)

ติวเตอร์พี (อภิสราณัฐ)

อภิสราณัฐ
สังขออง
พี
หญิง
21/04/1987
24
50/63 หมู่9 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สายวิทย์ – คณิต
3.47
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
เคมี
3.06
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษาตอนต้น – มัธยมปลาย
สอนตัวต่อตัว
สอนคุมอง

สอนติวสอบเข้ามหาลัย

สอนสอบเข้าม.4