Home   ติวเตอร์ฝ้าย (รัตน์สินี)

ติวเตอร์ฝ้าย (รัตน์สินี)

รัตน์สินี
รื่นนุสาน
ฝ้าย
หญิง
16/01/1992
20
หอพักนิสติจุฬา
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สงวนหญิง
สายวิทย์ – คณิต
3.96
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
วิทย์-เคมี
2.67
ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา1-5

เน้นการอธิบายที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวันเพื่อความเข้าใจง่าย ชัดเจน เน้นการอธิบาย ทำโจทย์ ไม่เน้นคอร์สturbo
สอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.ต้น

ชีววิทยา ม.4

มีความสามารถด้ารการพูด(เคยเข้าร่วมการประกวด การพูดดำเนินรายการ)

แข่งขันโครงงานคณิต วิทย์

 

seedtutor seedtutor