Home   ติวเตอร์ผึ้ง (ลลิตา)

ติวเตอร์ผึ้ง (ลลิตา)

ลลิตา
ดำรงกุลกำจร
ผึ้ง
หญิง
05/02/1988
24
112/311 ถ เอกชัย เเขวงบางขุนเที่ยน เขต จอมทอง กรุงเทพ
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
สายศิลป์ – คำนวณ
3.88
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
3.1
วิชา ภาษาอังกฤษ ตั้งเเต่ อนุบาลจนถึงระดับมหาลัย ภาษาไทยและสังคม ระดับ อนุบาลถึงประถม
เน้นความเข้าใจ ด้วยการสอนเทคนิคต่างๆ ตลอด จนการทำโจทย์ เเละ ที่สำคัญบรรยากาศเป็นการเอง ทำให้น้องติวเตอร์ไม่รุ้สึกอึดอัดหากรุ้สึกไม่เข้าใจ
เป็นติวเตอร์ส่วนตอนเมื่อตอนปีสี่ เทอม สอง เเละกำลังเป็นผู้ช่วยอาจารย์พิเศษ
ภาษาจีน