Home   ติวเตอร์ปิ่น (นฤเบศร์)

ติวเตอร์ปิ่น (นฤเบศร์)

นฤเบศร์
ปิ่นปฐม
ปิ่น
ชาย
08/11/1990
20
39/043 ซอยอินทามระ 29 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.68
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตร
วิศวกรรม
อุสาหการ
2.8
ม.ต้น – ม.ปลาย
เข้าใจง่าย เป็นกันเอง
คณิต

ฟิสิกส์

 

seedtutor seedtutor