Home   ติวเตอร์ปอ (วรวรรณ)

ติวเตอร์ปอ (วรวรรณ)

วรวรรณ
หัตถโชติ
ปอ
หญิง
04/07/1990
21
หอพัก U-center 1(หญิง) เลขที่ 198 ซ.จุฬา42 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ชลกันยานุกูล
สายวิทย์ – คณิต
3.61
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สหเวชศาสตร์
กายภาพบำบัด
2.37
ชีวะ ม.1-ม.6ไทย สังคม ป.1-ม.6วิทยาศาสตร์ ป.1-ม.3
มีเอกสารที่สรุปเองทั้งหมด เน้นความเข้าใจ และมีข้อสอบให้ทำเพื่อเป็นการทดสอบ
สอนชีวะน้องม.6 เพื่อสอบตรงแพทย์ /ไทย-สังคม ม.ปลาย /สอนวิทย์น้องป.6 เพื่อสอบเข้าสวนกุหลาบ / สอนไทย สังคม ชีวะ น้องม. 3 รร.อัสสัมชัญบางรักเพื่อสอบเข้าเตรียมทหาร / ติวชีวะน้องม.5 รร.อำนวยศิลป์/ ติวไทย น้องม.2 รร.เซนต์หลุยส์และน้องม.4 รร.กรุงเทพคริสเตียน/ สอนไทย วิทยาศาสตร์ น้องป.5 11 คน (ติวเป็นกลุ่ม)/สังคม น้องม.2 รร.ศรีอยุธยา/ติวชีวะ น้องม.4 รร.หอวัง/ ติวชีวะน้องม.4 รร.อัสสัมชัญ บางรัก 2 คน
ชีววิทยาคะแนน top 10 ประเทศวิชาภาษาไทย ปี2552
สะดวกสอนตามแนว BTS/MRT