Home   ติวเตอร์บอย (พงศกร)

ติวเตอร์บอย (พงศกร)

พงศกร
อดุลพิยาภรณ์
บอย
ชาย
02/04/1990
21
651/23 สาธุประดิษฐ์ 55 สาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพ 10120
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วัดสุทธิวราราม
สายวิทย์ – คณิต
3.75
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
มัธยมวิทยาศาสตร์ เอกเคมี
3.04
เคมี ม.ปลาย วิดทั่วไปม.1-6
สอนให้เข้าใจและทำโจทย์
สอนพิเศษ สอนทำการบ้าน