Home   ติวเตอร์น้อง (ขนิษฐา)

ติวเตอร์น้อง (ขนิษฐา)

ขนิษฐา
เมืองจันทบุรี
น้อง
หญิง
20/10/1986
25
180/83 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ชิโนรสวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
2.85
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ศิลปากร
ศึกษาศาสตร์
การสอนสังคมศึกษา
3.49
วิชา ภาษาไทย สังคม วิทย์ คณิต ป.1-ป.6

วิชาสังคม สอนได้ถึงระดับ ม.6 ติวเข้ามหาวิทยาลัย

เน้นเทคนิคในการจำ และฝึกให้น้องวิเคราะห์ข้อมูล
สอนสังคม ม.5 ที่โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

สอนสังคม ม.3 ม.4 โรงเรียนกุหลาบวิทยา

ติวเตอร์ ภาษาไทย สังคม วิทย์ ป.5,ป.6