Home   , ติวเตอร์นุ่น (คนางค์รัตน์)

ติวเตอร์นุ่น (คนางค์รัตน์)

คนางค์รัตน์
รัตนาธรเจริญชัย
นุ่น
หญิง
26/08/1987
23
8/3 ม.5 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สิงคโปร์
สายวิทย์ – คณิต
3.47
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
สิรินธร
วิศวะการจัดการ
3.07
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหิดล
บริหาร
อังกฤษ มัธยม,
ทำแบบฝึกหัด พร้อมยกตัวอย่าง
เคยสอน อังกฤษ ป.4, สอน SMART I โรงเรียน Tuitor แถว โชคชัย 4