Home   ติวเตอร์ดา (Siriya)

ติวเตอร์ดา (Siriya)

Siriya
Nantaroj
ดา
หญิง
25/08/1990
21
8/9 ซใสุขุมวิท48 ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนง เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วชิรธรรมสาธิต
สายศิลป์ – ภาษา
3.56
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ศรีนครินทรวิโรฒ
มนุษยศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
2.95
ภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่พื้นฐานถึงระดับสาม

ภาษาอังกฤษเด็กประถม

เน้นความเข้าใจ มีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียน
ภาษาญี่ปุ่น pat7.3

ภาษาอังกฤษ ป.4

สอนภาษาไทยให้เด็กนานาชาติ เกรด4และ9