Home   ติวเตอร์ดรีม (ปัทมา)

ติวเตอร์ดรีม (ปัทมา)

ปัทมา
อาวุโสสกุล
พีช
หญิง
18/05/1986
25
20/79 หมู่ 10 บางมด จอมทอง กทม. 10150
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วัดราชโอรส
สายวิทย์ – คณิต
3.76
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ม.เกษตร
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
ประถม-มหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
ตั้งแต่พื้นฐาน-เตรียมสอบ
ประถม-มหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์