Home   ติวเตอร์จั๊ก (จอมฉัตร)

ติวเตอร์จั๊ก (จอมฉัตร)

จอมฉัตร
มาลัยกรอง
จั๊ก
หญิง
29/11/1987
24
16/3 NK apartment ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีราชินูทิศ
สายวิทย์ – คณิต
3.74
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ประถมและมัธยมต้น,ชีววิทยามัธยมปลาย
เน้นการสอนที่สบายๆ ไม่เครียด เป็นการอธิบายให้เห็นภาพโดยการยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น พร้อมทั้งการทำแบบฝึกหัด ส่วนเนื้อหาจะสอดคล้องกับที่เรียนในห้องเรียนแต่จะละเอียดมากขึ้น เพื่อให้น้องเตรียมสอบ
วิทยาศาสตร์ นักเรียน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระดับชั้น ม.ต้น (ม.2-3)