Home   ติวเตอร์ก้อย (ปุริษา)

ติวเตอร์ก้อย (ปุริษา)

ปุริษา
การินทร์
ก้อย
หญิง
16/08/1988
23
39บ้านอยู่สบายซ.2ถนนพระรามหกแขวงสามเสนในเขตพญาไท กทม.10400
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีศรีน่าน
สายวิทย์ – คณิต
3.86
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหิดล
วิทยาศาสตร์
เคมี
2.95
คณิตป.1-6

วิทยาศาสตร์ม.1-3

เน้นเนื้อหา และแบบฝึกหัด เป็นกันเอง
คณิตป.3,5

วิทยาศาสตร์ม1-3

ดนตรีไทย