Home   ติวเตอร์กุ้ง (นิชาภา)

ติวเตอร์กุ้ง (นิชาภา)

นิชาภา
กล่อมเกษม
กุ้ง
หญิง
01/08/1988
22
125/123 ต.สีกัน เขตดอนเมือง กทม 10210
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ดอนเมืองจาตุรจินดา
สายวิทย์ – คณิต
3.21
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มศว
วิทยาศาสตร์
สถิติ
2.75
คณิต วิทย์ สถิติ
อธิบายจนกว่าจะเข้าใจ และเน้นทำโจทย์ หรือแบบฝึกหึด
สอนคณิตมาประมาณ1ปี
ว่ายน้ำ
 

seedtutor seedtutor