Home   ติวเตอร์กิ๊บ (กิตติยา)

ติวเตอร์กิ๊บ (กิตติยา)

กิตติยา
แซ่เจี่ย
กิ๊บ
หญิง
24/07/1991
20
96/144 ถ.พระราม2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.10150
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศึกษานารี
สายวิทย์ – คณิต
3.84
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ม.4,วิทยาศาสตร์ประถม-ม.ต้น,คณิตศาสตร์ประถม,อังกฤษประถม-ม.ต้น,การบ้านทั่วไป
เป็นกันเอง เน้นความเข้าใจในเนื้อหา ฝึกทำโจทย์เยอะๆหลายระดับ การสอนและเนื้อหาที่สอนปรับได้ตามความต้องการของผู้เรียน