Home   ติวเตอร์กระแต (มลรัฐ)

ติวเตอร์กระแต (มลรัฐ)

มลรัฐ
ปาณะดิษ
กระแต
หญิง
20/10/2011
23
171/5 ม.9 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สายวิทย์ – คณิต
3.68
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหิดล
เทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
3.15
วิทย์และอังกฤษทุกระดับชั้น
ทำความเข้าใจกับพื้นฐานของเด็ก

แล้วปรับการสอนให้เหมาะกับแต่ละคน

สอนตามบ้านและตามสถาบันต่างๆ

มา3ปี

มีการใช้เพลงและสีช่วยจำ