Home   บทความ   7เทคนิคการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ

7เทคนิคการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ

7เทคนิคการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ

7เทคนิคการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ

สำหรับข้อสอบภาษาอังกฤษ นั้นเป็นอีกหนึ่งวิชา ที่น้องๆ หลายๆ คนนั้นบ่นเข้ามาว่ายาก และทำไม่ค่อยทันกันเท่าไหร่ ดังนั้นบทความนี้เราจะเอาเทคนิคดีๆ ในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ มาแนะนำกันครับ โดยมีเทคนิคในการจัดการกับข้อสอบภาษาอังกฤษ ให้อยู่หมัด ดังต่อไปนี้ครับ

  1. อันดับแรก หลังการเริ่มลงมือทำให้เราตรวจสอบข้อสอบทังหมด อย่าละเอียด ทั้งเรื่องของคำสั่งของโจทย์ เวลานากรทำข้อสอบ ตลอดจนกรอก หรือฝนข้อมูลลงในกระดาษคำตอบเตรียมไว้ให้เรียบร้อย
  2. อ่านข้อสอบทั้งหมด อย่างคร่าวๆ ตั้งแต่ หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย เพื่อตรวจสอบดูข้อที่มีความยากง่ายต่างกัน จากนั้นให้ใช้ดินสอวงข้อคิดว่าง่ายและไม่เสียเวลาในการคิดนานเอาไว้ แล้วจึงเริ่มทำข้อสอบส่วนที่วงเอาไว้ให้หมด ซึ่งข้อสอบส่วนนี้จะเป็นตัวประหยัดเวลาในการทำข้อสอบลงได้มากครับ
  3. หากข้อไหนที่คิดว่ายากเกินไป ทำไม่ได้ หรือมีเนื้อหาที่ยาว จนไม่สามารถอ่านได้จบในเวลาแค่สั้นๆ อาจจะทำการเว้นเอาไว้ เพื่อกลับมาทำในภายหลัง เนื่องจากข้อสอบประเภทนี้มักจะเป็นข้อสอบที่ทำให้เสียเวลาในการคิดอย่างมาก ดังนั้นหากเราจัดการเวลาไม่ดี เอาเวลาทั้งหมด มาทุ่มกับข้อสอบประเภทนี้ จะทำให้เสียเวลาไปโดยที่ยังไม่ได้เคลียร์ข้อสอบข้ออื่น
  4. สำหรับเทคนิค ในการทำข้อสอบ ข้อที่มีความยาก หรือทำไม่ได้ (ในกรณีท่ำไม่ได้จริงๆ) ให้ลองใมช้เทคนิคในการเดา โดยมีหลายเทคนิค ไม่ว่าจะเป็นการเลือกชอยส์ ที่มีความเป็นไปได้ในความคิดของเรา หรือการเดาโดยใช้หลักสถิติโดยข้อสอบที่เป็นชอยส์ ในข้อ 2-3 มักจะมีความเป็นไปได้ในการเป็นข้อที่ถูกมากที่สุด
  5. สำหรับข้อสอบอัตนัยนั้น หากทำไม่ได้ หรือมีความยากจนเกินไป แล้วทำให้เกิดความสับสน จงสงบจิตสงบใจแล้วค่อยๆ เรียบเรียงประโยคทีต้องเขียน โดยหลักการของการทำข้อสอบประเภทนี้ คือการทำข้อสอบโดยการเขียนทุกอย่างที่เรานึกได้ ที่โจทย์ต้องการให้เขียน ซึ่งนอกจากกจะเป็นการช่วยเพิ่มคะแนนแล้ว ยังอาจจะทำให้เรานึกคำตอบที่แท้จริงของข้อสอบข้อนั้นได้อีกด้วย
  6. อย่างไรก็ตามสำหรับข้อสอบทุกประเภทที่ทำไม่ได้ ต้องอย่ากระวนกระวาย ให้พยายามสงบจิตสงบใจเอาไว้ แล้วทำข้อสอบส่วนที่มีความง่ายก่อน สำหรับส่วนที่คิดว่าทำไม่ได้จริงๆ ก็ควรปล่อยโดยไม่ต้องไปซีเรียสกับมัน เพราะมันจะทำให้เกิดความกระวนกระวายและเสียเวลาอย่างมาก
  7. เมื่อทำข้อสอบเสร็จ ควรตรวจสอบความถูกต้องอย่างน้อย 1 รอบ เผื่อเกิดความผิดพลาด เช่น ฝนผิด ฝนเลื่อนข้อ หรือฝนไม่เต็มวง เป็นต้น ดังนั้นเราควรเผื่อเวลาเอาไว้ประมาณ 10 นาทีก่อนส่งข้อสอบครับ
 

สอนพิเศษ