เหตุผลที่ทำไมต้องเรียนพิเศษที่บ้าน

1.ได้ครูสอนพิเศษที่ตรงตามความต้องการ “เน้นวิชาใดสอนวิชานั้น ไม่เข้าใจบทไหนสอนบทนั้น”
2.มีความสะดวกเรื่องเวลา เลิกหงุดหงิดกับรถติด และเสียค่าเดินทาง ค่าBTS
3.สามารถถาม-ตอบได้ทันที ทันความสงสัย
4.สามารถระบุความต้องการของติวเตอร์ได้ เช่น ติวเตอร์ชาย หรือหญิง
5.หมดปัญหากับเพื่อนชวนคุย ชวนโดดเรียน เพราะเรียนคนเดียว ^^
6.การสอนทุกอย่างอยู่ในสายตาผู้ปกครอง

 

เรียนพิเศษที่บ้าน

1.ผู้ปกครอง หรือนักเรียนแจ้ง วิชา วัน-เวลา สถานที่ตามสะดวก
2.ทางเราจะเช็ค และจัดหาติวเตอร์ที่เหมาะ และแจ้งประวัติให้ทราบ
3.เป็นลักษณะการเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว และกลุ่มย่อยเป็นหลัก
4.เรียนขั้นต่ำ 2ชั่วโมง/ครั้ง
5.ชำระค่าเรียนกับติวเตอร์เป็นครั้งๆ