Home   บทความ   เหตุผลที่ทำให้คนชอบเรียนกับติวเตอร์ตัวต่อตัว

เหตุผลที่ทำให้คนชอบเรียนกับติวเตอร์ตัวต่อตัว

เหตุผลที่ทำให้คนชอบเรียนกับติวเตอร์ตัวต่อตัว

เหตุผลที่ทำให้คนชอบเรียนกับติวเตอร์ตัวต่อตัว

                การเรียนกับติวเตอร์ส่วนตัว หรือติวเตอร์ที่ให้บริการติวเข้ม กวดวิชากันแบบตัวต่อตัวนั้น มีข้อดีมากกว่าการไปเรียนตามโรงเรียนกวดวิชาอย่างมาก เพราะหนึ่งนั้นสะดวก และสองนั้นเหมาะกับนักเรียนที่มีพื้นอ่อน เรียนไม่ตามเพื่อน ซึ่งทำให้ติวเตอร์แบบตัวต่อตัวนั้นได้รับความริยมอย่างสูงในปัจจุบัน เพราะเหตุผลดังต่อไปนี้

  1. เพราะน้องๆ สามารถที่จะเลือกติวเตอร์ ที่เหมาะสมกับตัวเราได้มากที่สุด เพราะอย่าลืมว่าคนเรานั้นไม่ได้มีความสามารถและความถนัดเหมือนกันหมดทุกอย่าง โดยเฉพาะความถนัดด้านวิชาการที่แน่นอนว่าจะมีวิชาที่ถนัด และวิชาที่อ่อน ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนวิชานั้นๆ ได้เช่น เรียนไม่ทันเพื่อน หรือไม่เข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ สำหรับวิชาที่มักจะมีปัญหากันมาก ก็คือวิชาแนวๆ คำนวณ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ที่มักจะมีการคำนวณแทรกอยู่ตลอดนั่นเอง

ดังนั้นการเลือกติวเตอร์แบบตัวต่อตัวที่เหมาะสม จึงดีกับนักเรียนมากกว่าการไปกวดวิชาในโรงเรียนสอนพิเศษ เพราะสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดีกว่าการไปเรียนรวม โดยเฉพาะผู้ที่มีพื้นอ่อนในบางวิชานั่นเอง

  1. น้องๆ สามารถที่จะออกแบบการเรียนการสอน ที่เหมาะสมกับตนเองได้ เพราะอย่างที่บอกไปว่าการไปเรียนพิเศษ ในโรงเรียนกวดวิชา พร้อมกับเพื่อนๆ นั้นอาจจะทำให้ตามเนื้อหาไม่ทัน ซึ่งเมื่อตามไม่ทันแล้วก็จะไม่เข้าใจเนื้อหาสำคัญกันเลยทีเดียว ส่งผลทำให้เกิดการเสียสมาธิได้ โดยเฉพาะถ้าหากอยู่ในช่วงเตรียมสอบก็จะทำให้หลุดไปเลย ดังนั้นการใช้บริการติวเตอร์ตัวต่อตัว ที่สามารถวางแผนการเรียนได้ โดยอาจจะเน้นวิชาที่ไม่มีความถนัด หรือวิชาที่ไม่ค่อยเข้าใจในบางจุด ดีกว่าจะไปเรียนแบบรวมๆ กับคลาสกวดวิชาทั่วไป
  2. น้องๆ สามารถได้รับความเอาใจใส่ที่ดีกว่าการไปเรียนกวดวิชา ในโรงเรียนพร้อมกับเพื่อนๆ ทั้งนี้เพราะผู้สอนในโรงเรียนกวดวิชานั้น มักจะเน้นที่นักเรียนส่วนรวมมากกว่า ไม่เหมือกับการติวแบบตัวต่อตัว ที่ผู้เรียนและผู้สอนนั้นจะต้องไปด้วยกันตลอด(ในเนื้อหาวิชา) ซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากนักเรียนนั้นไม่เข้าใจ ผู้สอนก็จะต้องอธฺบาย หรือสอนให้เข้าใจจนได้ จะไม่มีปล่อยให้ไปทบทวนเองอย่างเด็ดขาด นอกจากนั้นแล้วการเรียนแบบตัวต่อตัวอาจจะทำให้ได้เทคนิคดีๆ ในการทบทวนตำรา หรือการเตรียมตัวสอบ จากผู้สอนด้วยเช่นกัน
  3. ค่าใช้จ่ายไม่ได้แพงมากนัก แทบไม่ต่างจากโรงเรียนกวดวิชาเลย นอกจากนั้นการติวแบบตัวต่อตัว จากติวเตอร์ ยังช่วยประหยัดค่าเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางไปยังโรงเรียนกวดวิชาได้ด้วย ตลอดจนช่วยในเรื่องของความปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขั้นระหว่างการเดินทางไปเรียนกวดวิชาเช่นกัน
 

สอนพิเศษ