เรียนพิเศษเคมี ติวเดี่ยว ม.1-ม.6

รับสอนวิทย์ตัวต่อตัว สีลม

เรียนพิเศษเคมี ติวเดี่ยว ม.1-ม.6 รับสอนเคมีตัวต่อตัวอย่างง่ายดาย เปิดรับสอนมาแล้วกว่า10ปี ทำให้การเลือกติวเตอร์ที่จะจัดส่งไปให้ย่อมมีคุณภาพมากกว่าที่อื่นๆ และด้วยตัวติวเตอร์ที่ได้คัดเลือกเข้ามาในสถาบันที่มีมาตรฐานเดียวกันทำให้การสอนพิเศษเคมีม.1-ม.6 ของเรา มีคุณภาพมากที่สุดตามไปด้วย เรามีพี่ๆที่จะสอนพิเศษวิชาเคมีให้น้องๆครับ   พี่ๆเป็นนิสิตจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ   เรียนไม่เข้าใจเรื่องอะไร ปรึกษาพี่ๆได้เลย หรืออยากเก่งให้เพื่อนอิจฉาเล่นๆ พี่ๆช่วยน้องๆได้

ติวเคมีตัวต่อตัว ม.1-ม.6 ก่อนเรียน ติวสอบ ติวเพิ่มเกรด หรือปรับพื้นฐานเคมีให้ดี ก็ย่อมได้ รับสอนเคมีทุกหลักสูตร ไทย อินเตอร์ English Program อยากเรียนรู้เรื่องไหนเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับวิชาเคมีก็สามารถแจ้งกับติวเตอร์เป็นเรื่องๆได้ หรืออยากลองทำโจทย์เพื่อนำไปใช้ในการแข่งขัน สอบตรง สอบโควตา หรือสอบ GAT/PAT เพื่อใช้ในการยื่นแอดมิดชั้น พี่ๆติวเตอร์ก็สอนให้น้องได้ครับ รับรองความพึงพอใจ และผลการสอน สามารถเปลี่ยนติวเตอร์ได้ทุกกรณี โดยไม่คิดค่าเปลี่ยนทุกกรณี