เรียนพิเศษควรเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นใด

การเรียนพิเศษนั้นถ้าถามว่าจำเป็นหรือไม่ ตอบได้ทันทีเลยว่าไม่ ที่ตอบว่าไม่นั้นไม่ใช่ว่าการเรียนพิเศษนั้นไม่ดี แต่การเรียน การศึกษาในโรงเรียนปกตินั้นเนื้อหาที่สอนก็ครอบครุมแล้ว แต่น้องๆต้องมีความสนใจเป็นพิเศษด้วยนะ คืออาจจะต้องเข้าห้องสมุด อ่านหนังสือเยอะๆ ค้นคว้าตำราเก่าๆมาอ่าน ซึ่งจะได้แนวคิด และวิเคราะห์เองได้โดยไม่ต้องเรียนพิเศษ สรุปแล้วการเรียนพิเศษจะไม่จำเป็นกับผู้เรียนที่เป็นบุคคล รักเรียน ชอบอ่านหนังสือ มีนิสัยช่างคิด รู้จักค้นหาค้นคว้า จัดเวลาอ่านหนังสือทำการบ้าน แต่ถ้าน้องคนไหนทำไม่ได้แบบนี้ หรือเท่านี้ก็แนะให้ควรเรียนพิเศษเถอะ ไม่งั้นจะเรียนสู้เพื่อนๆไม่ได้แน่
เรียนพิเศษนั้นสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ซึ่งถือเป็นเริ่มแรกที่ปลูกเรื่องการรักเรียน รักการอ่านให้น้องๆตั้งแต่วัยเยาว์ แต่จะมีคำถามว่าให้เริ่มเรียนพิเศษ หรือหาครูสอนพิเศษในตอนอยู่ระดับชั้นประถม หรือมัธยมจะทันหรือไม่ ก็ตอบตรงๆเลยว่าทันถ้าน้องๆรู้จักอ่านหนังสือเอง ไม่ใช่ให้คุณพ่อคุณแม่เคี้ยวเข็นบังคับให้อ่าน แต่ถ้าไม่เป็นอย่างงั้นควรหาโรงเรียนสอนพิเศษเพิ่มเติมน่าจะดีกว่าตั้งแต่ในระดับอนุบาล ประถมเพราะการศึกษาเดี๋ยวนี้มีการแข่งขันที่สูงมาก การเริ่มเตรียมตัวของน้องๆตั้งแต่แรกเป็นสิ่งที่ดีและควรทำตั้งแต่วันนี้!!!