อ่าน Suffix ให้ออกเสียงถูกต้อง

อ่าน Suffix ให้ออกเสียงถูกต้อง

อ่าน Suffix ให้ออกเสียงถูกต้อง

                สำหรับการอ่านออกเสียง ในภาษาอังกฤษ นั้น มีหลายคำที่ผิดพลาดกันบ่อยๆ เลยทีเดียว โดยเฉพาะคำประเภท Suffix และ Prefix บางคำ โดยบทความนี้จะมีการนำเอา Suffix ยอดนิยม ที่คนไทยมักจะอ่านผิดๆ กันมาแนะนำในการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันครับ

  1. คำที่ลงท้ายด้วย –tion เป็นคำที่หลายๆ คนมักจะออกเสียงผิดเป็น “ชั่น” แต่จริงๆ แล้วคำนี้ต้องอ่านออกเสียว่า “เฉิ่น” ซึ่งเป็นการอ่านแบบสำเนียงฝรั่ง ที่คนไทยนั้นอ่านตามแบบของคนไทย โดยมักลงท้ายว่า “ชั่น” นั่นเองครับ สำหรับคำประเภทนี้ก็เช่น Station , Nation , Operation , Etc. ซึ่งจะสังเกตได้เลยว่าทุกคำที่มาแนวทางนี้ จะออกเสียงลงท้ายว่า เฉิ่น เหมือนกันหมดทุกคำนั่นเองครับ
  2. คำที่ลงท้ายด้วย –ing คำนี้คนไทยมักจะอ่านออกเสียงเป็น “อิ้ง” แต่จริงๆ จะออกเสียงด้วยเสียงต่ำกว่านั้นเป็น “อิ่ง” ซึ่งจะสังเกตได้ว่า ฝรั่งหรือชาวต่างชาติ ที่มีการใช้งานภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก มักจะออกเสียงต่ำกว่าเสียง อิ้ง เป็น อิ่งจริงๆ ครับ ลองไปหาคลิป หรือลองไปพูดคุยกับฝรั่งดู เขาจะออกเสียงเป็น อิ่ง จริงๆ เช่น Marking , Going , Eating Etc. เหล่านี้ก็จะ “อิ่ง” ทั้งนั้นครับ
  3. คำที่ลงท้ายด้วย –ment เป็นอีกคำหนึ่ง ที่คนไทยมักจะออกเสียงได้ผิด และผิดตามๆ กันมา ซึ่งจริงๆ แล้วคำนี้ ฝรั่งเขาจะออกเสียงเป็น “เหม่นท์” คือจะเน้นเสียงหนักกว่าคำที่คนไทยออกเสียง สำหรับคำนี้คนไทยจะออกเสียงเป็น “เมนต์” ซึ่งเสียงจะสูงกว่าการออกเสียงที่ถูกต้องของฝรั่งนั่นเอง ซึ่งสำหรับคนไทย ที่ต้องการออกเสียงถูกต้อง ลองหาคลิปการออกเสียงคำ ที่มีคำลงท้ายด้วย –ment มาฟังดูครับ เขาลงเสียงหนักกว่าคนไทยจริงๆ
  4. คำที่ลงท้ายด้วย –er/or คำนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำ ที่มักจะมีการอ่านออกเสียงกันผิดๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง เอ้อ หรือ อ้อ ซึ่งล้วนแล้วแต่ผิดทั้งนั้นครับ เพราะที่จริงแล้วฝรั่งออกเสียงคำนี้ว่า “เอ่อ” กร่อนคำให้สั้นๆ เหมือนกันหมด จะไม่ลากไป “เอ้อ” หรือ “อ้อ” เหมือนคนไทยนะครับ ดังนั้นให้จำไว้เลยว่าถ้าเจอคำที่มีการลงท้ายด้วย –er/-or จะต้องออกเสียง “เอ่อ” เหมือนกันหมดทุกคนนะครับ
  5. คำที่ลงท้ายด้วย –ty / -ly / -ry คำนี้คนไทยมักจะอ่านออกเสียงเป็น ตี้ ลี่ รี่ ตามลำดับ แต่จริงๆ ผิดนะครับ เพราะสามคำนี้จะอ่านออกเสียงแบบฝรั่งเป็น ถี่ หลี่ หรี่ คือเน้นเสียงต่ำเอาไว้นะครับ นอกจากนั้นจะกร่อนเสียงให้สั้นลงโดยไม่ลากยาวๆ เช่น Country = คันถรี่ , County = คาวน์ถี่ เป็นต้นครับ