อนุบาลเรียนตัวต่อตัว

ด้วยวิธีการปลูกความรู้จากประสบการณ์กว่า 10ปี เมล็ดพันธุ์กว่า 10,000ครอบครัว ครูป๊อบพร้อมที่จะดูแลคอยใส่ปุ๋ยใส่อาหารทางการศึกษาเพื่อเป็นต้นใม้ใหญ่ใน อนาคต ซึ่งทางครูป๊อบมีทีมเพาะปลูกด้วยระบบการสอนพิเศษแบบตัวต่อตัวเจาะลึกแต่ละวิชาโดยเน้นใช้ “ความเข้าใจไม่ท่องจำ” หลักการสอนที่มีกลยุทย์แนวคิดที่แปลกแตกต่างจากรูปแบบการสอนพิเศษเดิม โดยวิธีการคัดเลือกทีมเพาะ(ทีมติวเตอร์)อย่างมืออาชีพจากมหาวิทยาลัยชื่อดังนำทีมด้วย ติวเตอร์จากจุฬา ติวเตอร์จาก ธรรมศาสตร์ ซึ่งมีการเตรียมหลักสูตรที่รองรับทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมปลาย ไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์(เลข) ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ

ครูป๊อบยินดีช่วยเพาะเมล็ดพันธุ์ของท่านให้พร้อมกับสนามแข่งขันทุกสนาม

ตั้งแต่เตรียมเข้าอนุบาล ติวเตรียมสอบเข้า ป.1 ม.1 ม.3 และติวสอบเข้ามหาลัย


สอนพิเศษ

 

1.เรามีติวเตอร์ที่ผ่านการคัดเลือกจากครูป๊อบ 3000คน+

2.ติวเตอร์ทุกคนมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำเท่านั้น เช่น จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล ศิลปากร (สามารถดูประวัติติวเตอร์ได้ที่)

3.มีความปลอดภัยสูง เราให้ติวเตอร์ทุกคนทำสำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตนต่อผู้ปกครอง

4.ติวเตอร์ทุกคนผ่านการสอน และมีประสบการณ์สอนพิเศษตัวต่อตัว

5.รับประกันความพอใจของติวเตอร์ “สอนไม่ดี สอนไม่เข้าใจ เปลี่ยนทันที”


เรียนพิเศษ

1.ผู้ปกครอง หรือนักเรียนแจ้ง วิชา วัน-เวลา สถานทีตามสะดวก

2.ทางเราจะเช็ค และจัดหาติวเตอร์ที่เหมาะ และแจ้งประวัติให้ทราบ

3.เป็นลักษณะการเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว และกลุ่มย่อยเป็นหลัก

4.เรียนขั้นต่ำ 2ชั่วโมง/ครั้ง

5.ชำระค่าเรียนกับติวเตอร์เป็นครั้งๆ


ติวเตอร์

1.วัน-เวลา สถานที่ นัดตามสะดวกได้เลย (ค่าใช้จ่ายทุกอย่างรวมค่าเดินทาง และค่าเอกสารแล้ว)

2.ความเอาใจใส่สูงมากเพราะเป็นการเรียนพิเศษตัวต่อตัว ซักถามกันให้เคลียร์กันไปข้างเลย

3.ค่าเรียน ไม่มีข้อผูกมัด เพราะจ่ายเป็นครั้งๆ ไม่ได้จ่ายเป็นคอร์ส

4.สามารถเปลี่ยนที่เรียนได้ผิดกับการเรียนเป็นคอร์สที่สถาบัน

5.ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา อยากเรียนช่วงไหน อยากเรียนตอนไหน ก่อนสอบหรือติวเข้ม สะดวกกว่าเรียนที่สถาบัน

6.ปลอดภัย และสะดวกสบาย เพราะเรียนพิเศษที่บ้าน


ครูสอนพิเศษอนุบาล
หลักสูตรสอนพิเศษระดับอนุบาลเริ่ม ตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงอนุบาล3 ระดับชั้นนี้จะเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมเป็นสำคัญ คือ พร้อมที่จะเข้าสู่ระดับประถมศึกษา น้องๆที่อยู่ในช่วงวัยนี้มีสมาธิในการทำกิจกรรมไม่ยาวนานจะเคลื่อนไหวและมี การเปลี่ยนกิจกรรมที่ทำอยู่ตลอดเวลา ทางซีดติวเตอร์จึงได้เน้นกิจกรรมหลากหลายในระหว่างเรียน ซึ่งเป็นที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยองค์ความรู้ เพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นและท้าทายความใฝ่รู้ นอกจากนี้น้องๆในวัยนี้เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสเป็นหลักทางซีดติวเตอร์จึง ไม่ได้เน้นการเรียนการสอนโดยอาศัยแค่สมุด ดินสอเท่านั้น แต่ได้ให้ความสำคัญกับอุปกรณ์การเรียนการสอนและวิธีการเรียนการสอนที่นัก เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อการเรียนรู้โดยตรง
นอกเนื้อจากเนื้อหา บทเรียนที่น้องๆได้รับ ทางซีดติวเตอร์ยังพร้อมที่จะสอนวิธีในการปรับอารมณ์และสร้างบุคลิกภาพให้กับ น้องๆ ทั้งนี้เพราะเมื่ออยู่นอกเนื้อจากการเรียนพิเศษที่บ้านแล้ว ตัวน้องๆเองจะเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง ต้องหัดเรียนรู้ที่จะปรับตัวและปรับความคิดเมื่อเข้ามาอยู่ในสังคม ต้องเรียนรู้ที่จะเข้าสังคม รู้จักแบ่งปัน รู้จักรอคอย รู้จักโอบอ้อมอารี รู้จักเคารพสิทธิ มีความเป็นตัวของตัวเอง และรู้จักดูแลตัวเองตามหลักสุขอนามัย
ซึ่งทางซีดติวเตอร์จะสอนโดยใช้หลัก ความเข้าใจ และปฏิบัติจริงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการจำ และจะคอยดูแลเมล็ดพันธุ์ของผู้ปกครองให้โตเป็นต้นกล้าใหญ่ทั้งทางด้านร่าง กาย ทางสติปัญญา ทางใจ ทางจริยธรรม และคุณธรรม และสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เพื่อจะได้เติบโตเป็นประชากรโลกที่มีคุณภาพและมีความสุขในการดำรงชีวิต

เปิดสอนหลักสูตรระดับอนุบาลตั้งแต่เนอร์สเซอรี่และอนุบาล 1-3 (อายุ 1.6 – 6 ขวบ)

  • เตรียมเข้าอนุบาลสร้างความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน เสริมทักษะด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย
  • ให้ความรู้วิชาที่จำเป็นก่อนเข้าโรงเรียน เช่น การสร้างIQ และวิธีคิด จินตคณิต รวมถึงการหัดเขียน ก-ฮ และA-Z
  • เตรียมเข้าอนุบาล เสริมทักษะด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
  • พัฒนาความคิด รู้จักวิเคราะห์ คำนวน จำนวนนับ
  • จินตคณิต

เรียนพิเศษตัวต่อตัวอนุบาล